Anslutningsparkeringen i Stensvik klar – togs i bruk lördag 1 april 2023

Bygget av anslutningsparkeringen utgjorde en del av Västmetrons projekt Mattby–Stensvik, som omfattade spårläggning av ett banavsnitt på 7 kilometer, fem tågstationer och en underjordisk metrodepå.

Stensvikens anslutningsparkering ligger i metrons västra ändstation i Stensvik. Användare av anslutningsparkeringen och passagerare kommer att få ännu bättre service när den västra ingången i Stensvik tas i bruk. Foto: M. Partanen

Anslutningsparkeringen i Stensvik är klar och öppnades lördag 1 april 2023. Stensvikens anslutningsparkering ligger i Stensvik i Esbo på Stenbruksvägen 2. Anslutningsparkeringen rymmer 650 platser. Det finns 22 laddplatser för elbilar. Ett solkraftverk på taket förser anslutningsparkeringen med egen elförsörjning. Den totala effekten kommer att uppgå till 100 kWp. Fira Oy var byggentreprenör för anslutningsparkeringen i Stensvik. Bygget inleddes i november 2021.

EuroPark Finland Oy driver parkeringsverksamheten. Parkeringsanläggningen är öppen dygnet runt. Anslutningsparkeringar kostar 2 euro/12 h, extra parkeringstimmar 1 euro/h. Närmare uppgifter om hur du betalar finns på informationsskyltarna i parkeringsanläggningarna och på HRT:s sidor från och med öppningsdagen. Sidorna innehåller också information om bland annat var anslutningsparkeringarna är belägna, antalet platser, priser och öppethållningstider. Betalningsinstruktioner för anslutningsparkeringarna varierar mellan de olika parkeringsplatserna.

Stensvik utvecklas i tågstationens västra ände

Användare av anslutningsparkeringen och passagerare får ännu bättre service när den västra ingången i Stensvik tas i bruk. Just nu har Stensvik station en ingång vid Stensvik torg. Precis intill ingången finns tills vidare en parkering som rymmer 98 anslutningsparkeringsplatser. Stationens andra ingång tas i bruk när byggarbetena omkring den har slutförts.

  • Nya bostäder kommer att byggas i omgivningen vid Stensvik tågstation och stadsdelen blir tätare. Intill Ångbåtsvägen, som går i riktning mot Västerleden, kommer ett nytt köpcentrum i området dit även Laurea Yrkeshögskola flyttar in och i samband med detta kommer ytterligare en stationsingång. Målet är att köpcentret ska vara klart hösten 2025 men tidtabellen preciseras när de överenskomna arrangemangen för att flytta de befintliga parkeringsplatserna i området kan slutföras, säger projektledare Hilkka Julkunen på Esbo stad.

Läs mer om hur Stensvik utvecklas i Esbo stads artikel ”Metron för med sig nya invånare, arbetsplatser, tjänster och läroanstalter till Stensvik – i Stenbruket skapas ett unikt innovationskluster för bioekonomi och cirkulär ekonomi”.