Nytt skede, nytt fräscht utseende!

Länsimetro Oy:s verksamhet har klivit in i en ny fas under början av året när det mångåriga byggprojektet för Västmetron blev klart i december 2022 och passagerartrafiken på Västmetrons andra fas, det vill säga avsnittet Mattby–Stensvik, kunde inledas. Under den första fasen byggdes avsnittet Gräsviken–Mattby där passagerartrafiken inleddes i november 2017.

– Under början av året har Länsimetro slipat på en gemensam riktning som ägare av en modern och hållbar metroinfrastruktur och dragit upp strategiska riktlinjer för de kommande åren. Konkret har förändringen redan kunnat observeras i flera personers arbetsuppgifter och under sommaren flyttar expertorganisationen från projektorganisationen till lokaler på Kägeludden bäst lämpade för den minskade gruppen. Styrelsen godkände Länsimetro Oy:s strategi under mötet i maj. Länsimetro Oy verkar som expertorganisation för ägande och utveckling av metroinfrastrukturen i bakgrunden av kollektivtrafikoperatörer. Med vår expertis blir metron ett funktionellt, säkert och attraktivt transportalternativ. Länsimetro har fortfarande egna byggprojekt som till exempel omfattar byggandet av andra ingångar till stationerna Stensvik och Björkholmen och att börja använda dem i takt med att områdena utvecklas. Länsimetro deltar också med sin expertis i stadsmiljöns förändringar och utveckling, säger Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy.

Ny logotyp och färgvärld för Länsimetro

Länsimetro Oy:s utseende fräschades upp för att beskriva inledningen av ett nytt skede och skiftat verksamhetfokus. Önskan är att det nya utseendet ska stöda bolagets sedan tidigare starka identitet som ägare till en modern och hållbar metroinfrastruktur.

  • Cirkeln i den nya logotypen föreställer en stationsskylt. Länsimetro Oy äger 13 metrostationer: Drumsö, Björkholmen, Kägeludden, Aalto-universitetet, Hagalund, Idrottsparken, Ängskulla, Mattby, Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik.
  • Inuti cirkeln har bokstäverna L och M förenats för att efterlikna en metrorutt som dyker upp utanför cirkeln och fortsätter sin färd från andra sidan. Det av Länsimetro ägda banavsnittet för passagerartrafik mellan Gräsviken i Helsingfors och Stensvik i Esbo är 21 kilometer långt. Spåret som fortsätter beskriver också att metrospåret och stationerna i huvudstadsregionen fortsätter österut efter sträckan som ägs av Länsimetro Oy. Helsingfors stad (trafikverket) äger stammetron som går från Gräsviken österut. Kontinuerligt samarbete är i nyckelposition.
  • Logotypen är blå. Länsimetro Oy är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag som ägs gemensamt av städerna Esbo (85 %) och Helsingfors (15 %). I logotypen förenas den blå färgen i Esbo stads logotyp med Helsingfors varumärkes blå färgtoner. Logotypen använder också samma färgvärld som nyckelpartnerna Huvudstadsregionens Stadstrafik, Helsingfors stads trafikaffärsverk och HRT, eftersom Länsimetro Oy som ägare av den moderna tunnelbaneinfrastrukturen och expertorganisation har ett nära samarbete med huvudstadsregionens kollektivtrafikoperatörer.

Länsimetros varumärkesfärger är två fräscha nyanser av blått, energiskt grönt och ljust beige. Violett och gul-orange ingår också i färgpaletten.

Webbsidorna för Länsimetro har också uppdaterats till att motsvara det nya visuella utseendet. Innehållet på sidorna har uppdaterats för att motsvara företagets ägaruppdrag och beskriva metroinfrastrukturen som Länsimetro Oy äger. Innehållet uppdateras stegvis också för sidor på andra språk. Även de olika kanalerna för sociala medier kommer att uppdateras till det nya visuella utseendet.