Länsimetro haastaa urakoitsijat rakentamaan turvallisesti

Valmistuttuaan länsimetrosta tulee yksi maailman turvallisimmista metroista. Turvallisuuteen kiinnitetään huomiota jo rakentamisen aikana. Työmaaturvallisuuden ja hyvien turvallisuuskäytäntöjen kehittämiseksi julistamme metrotyömaille Turvallisin metrotyömaa -kilpailun, jolla kannustetaan urakoitsijoita turvalliseen rakentamiseen.

Kilpailu alkaa syyskuun alusta ja ensimmäinen kilpailukausi kestää vuoden loppuun. Sen jälkeen Turvallisin metrotyömaa -kilpailu ratkaistaan puolivuosittain tammi-kesäkuun ja heinä-joulukuun toiminnan perusteella.

Kilpailuun osallistuvat automaattisesti kaikki Länsimetro-hankkeen urakat, jotka ovat käynnissä koko kilpailuajan. Ensimmäiseen Turvallisin metrotyömaa -kilpailuun osallistuvat Lemminkäinen Infra Oy, Työyhteenliittymä METRO, Kalliorakennus-Yhtiöt Oy ja YIT Rakennus Oy.

Tavoitteena on nolla tapaturmaa

Urakoitsijoiden toimintaa arvioidaan työmaavalvonnan ja työmaaturvallisuuden valvonnan yhteydessä. Kilpailukriteerit noudattavat Länsimetro-hankkeen työmaaturvallisuudelle asetettuja tavoitteita.

– Haluamme varmistaa turvallisen ja huolellisen rakentamisen toimintatavat Länsimetron työmailla ja sen vuoksi myös palkitsemme niitä, jotka tässä asiassa kunnostautuvat. Jokainen onnettomuus maksaa ja erityisesti vakavat loukkaantumiset tulevat sekä inhimillisesti että yhteiskunnan kannalta kalliiksi, muistuttaa Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen.

Urakan onnettomuustaajuus vaikuttaa kisassa menestymiseen 60 %. Taajuuteen lasketaan mukaan kilpailuaikana yhteen tai useampaan poissaolopäivään johtaneet tapaturmat työmaalla työskenteleville tai kolmannelle osapuolelle. Maa- ja vesirakentamisen turvallisuustason (MVR)1 mittauksille asetettujen tavoitteiden painoarvo on 40 %. Mittauksia tehdään viikoittain.

Mikäli kaksi tai useampi työmaata saa tasapisteet, kilpailun ratkaisee kolmas kriteeri, joka liittyy hyvien, turvallisuutta edistävien käytäntöjen kehittämiseen tai soveltamiseen työmaalla. Hyvistä käytänteistä voidaan palkita myös erityismaininnoin. Palkitsemisesta tässä kategoriassa päättää erillinen arviointiraati.

Puolivuosittaisen kilpailun voittajatyömaa saa haltuunsa Länsimetro-hankkeen Turvallisin metrotyömaa -kilpailun kiertopalkinnon, kultaisen metrokiskon. Voittaja myös julkistetaan hankkeen nettisivuilla ja lehdessä.

_________________________

1MVR-mittari on havainnointiin perustuva menetelmä maa- ja vesirakennustyömaan turvallisuustason mittaamiseksi. MVR-mittarilla havainnoidaan kunnossa olevat ja parannusta vaativat turvallisuusasiat. Turvallisuusmittari kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin ja myönteisen palautteen avulla motivoi kehittämään työtapoja.

Lisätietoa

Matti Kokkinen, Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja, puh. 050 347 1558, matti.kokkinen@lansimetro.fi

Länsimetro

Länsimetro jatkaa pääkaupunkiseudun liikennettä länteen. Yhteensä 13,9 kilometriä pitkän Länsimetron varrelle tulee seitsemän uutta asemaa. Näiden lisäksi Espoo pyrkii saamaan Niittykumpuun aseman samanaikaisesti. Länsimetro koostuu kahdesta rinnakkaisesta tunnelista, jotka kulkevat koko matkan maan alla. Länsimetro Oy on Ruoholahti-Matinkylä metrolinjan tekninen toteuttaja, joka rakennuttaa, omistaa, ylläpitää, huoltaa ja kehittää maanalaisen metrolinjan liikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Länsimetron rakentaminen on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteishanke. Länsimetron toimipiste sijaitsee Tapiolassa. Hankkeen etenemistä voi seurata nettisivuilla