Länsimetro mukana Rajattomasti raiteilla -näyttelyssä

Rajattomasti raiteilla – näyttely
5.11.-18.12.2010
Kohtaamispaikka Laituri, Kampin Narinkkatori

Kampin kohtaamispaikka Laiturissa esitellään marras-joulukuussa kaikille käyttäjäryhmille soveltuvia suunnitteluratkaisuja asemaympäristöjen saavutettavuuden ja käytettävyyden kehittämiseksi. Näyttelyssä on nähtävissä myös video Espoon modernin taiteen museon EMMAn yhdessä Länsimetron kanssa toteuttamasta taideseinäprojektista ”Matkalla”. Taideteoksen toteuttivat yhteistyössä SOS lapsikylän nuoret ja Tapiolan seniorit. Voit katsoa videon myös tästä linkistä.

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne, käytettävyys ja saavutettavuus terminaalialueilla -projekti on Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen Sotera-instituutin tutkimushanke, jonka tarkoituksena on ollut luoda raideliikenteen pysäkeille, asemille ja terminaaleihin sekä niiden ympäristöön uusi käyttäjälähtöinen suunnitteluratkaisu. Länsimetro ja Kehärata – hankkeet ovat olleet projektin kehityskohteena.

Hyvä raideliikennesuunnittelu ja asemien käytettävyyden kehittäminen lisää kaikkien käyttäjäryhmien liikkumismahdollisuuksia ikään ja toimintakykyyn katsomatta. Turvallinen ja esteetön joukkoliikenne hyödyttää kaikkia käyttäjäryhmiä ja tukee kestävän kehityksen päämääriä sekä edistää sosiaalisesti kestävän kaupunkiympäristön muodostumista.

Hankkeen tavoitteena oli luoda kattava kuva raideliikenneterminaalien käytettävyyteen ja saavutettavuuteen sekä koko matkaketjun onnistumiseen vaikuttavista ratkaisuista. Käyttäjätutkimus tehtiin yhteistyössä Invalidiliiton, Kuuloliiton ja Näkövammaisten keskusliiton kanssa. Tietoa kerättiin haastatteluilla ja internet-kyselyllä sekä havainnointikierroksilla raideliikenneasemille eri käyttäjäryhmien kanssa.

Koko matkaketju matkan alkupisteestä määränpäähän analysoitiin. Matkan suunnitteluun, joukkoliikenteen käyttöön ja asemien saavutettavuuteen liittyvät kehittämistarpeet tunnistettiin. Tutkimuksen tuloksena syntyi ohjeistus tunnettujen hyvien käytäntöjen sekä uusien esteettömien suunnitteluratkaisujen soveltamisesta raideliikenneterminaaleihin.

Hanke toteutettiin Tekesin Kestävä yhdyskunta – ohjelmassa ja hanke kuuluu Helsingin kaupungin Innovatiivinen kaupunki – ohjelmaan. Länsimetro ja Kehärata ovat olleet hankkeen kehittämiskohteina ja rahoittajina. Hankkeeseen osallistuivat lisäksi Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto Espoon ja Vantaan kaupungit, Ilmailulaitos Finavia sekä HKL ja HSL.

http://laituri.hel.fi/fi/node/197/image_gallery

Lisätietoja hankkeesta

Ira Verma, projektipäällikkö, arkkitehti
puh. 050 369 3226, ira.verma@tkk.fi