Metrodepå

Konsortiet Sammalvuori (Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, Konevuori Oy, Aro-Systems Oy) utför brytnings- och byggentreprenaden vid Mossbergets metrodepå. Brytnings- och byggentreprenaden inleddes år 2016, och slutförs år 2020.

För Mossbergets depåfunktioner byggs två underjordiska hallar – i den ena en nattuppställningsplats för 20 tågenheter och i den andra ett serviceutrymme för tågen. Servicehallen längd är cirka 300 meter och bredden dimensioneras för tre tåg. Med arbetsutrymmena medräknade kommer bredden att bli cirka 25 meter. Dessutom kommer tekniska utrymmen att förläggas till servicehallens norra del. Längden på tågens förvaringsutrymme är cirka 400 meter och bredden är cirka 26 meter.

Arbetstider som Miljöcentralen fastställt 

Fortsatt bullertillstånd för Mossbergets depå

Kontaktinformation till Mossbergets arbetsplats:

Byggplatsens journummer 050 343 7233
Arbetsplatschef Paavo Kolehmainen, paavo.kolehmainen(at)kalliorakennus.com
Arbetsplatsens adress: Tyskaksenkaari 7, 02320 Esbo