Vastaus yleisönosastokirjoitukseen: Metrolaiturien pidentäminen ei tarkoituksenmukaista

HS:n mielipidesivulla on esitetty vaihtoehtoisia ratkaisumalleja metron ruuhkan helpottamiseksi (Hannu Valta, 16.11., Tapio Pento 27.11., Kauko Korpela 30.11.). Metroliikenteen laadusta ja riittävästä kapasiteettista huolehtiminen onkin ensiarvoisen tärkeää. Laiturien pidentäminen metron läntisellä osuudella tai pitemmillä junilla liikennöinti ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista.

Nykyiset metroasemat eivät ole vain raiteet ja niiden välissä oleva laituri, vaan mittava yli 50 järjestelmän kokonaisuus. Toimivat pelastusjärjestelyt ovat maanalaisessa metrossa ehdoton lähtökohta. Nykyiset läntisen osuuden metroasemat on mitoitettu niin, että kahden täyden 90-metrisen metrojunan saapuessa asemalle yhtä aikaa, on pelastusteiden (portaat ja liukuportaat) mitoitus riittävä turvallisen poistumisen varmistamiseksi. Jos asemille liikennöitäisiin pitkillä 135-metrisillä junilla, edellytettäisiin pelastusteiltä 50 % suurempaa mitoitusta. Tämä johtaisi metroasemien mittaviin rakenteellisiin muutoksiin ja monin osin lähes uudelleen rakentamiseen.

Asemalaiturien pidentäminen ja pitkillä junilla liikennöinti johtaisi lisäksi myös asemien yhteydessä olevien huoltotilojen, palo-ovien, raiteenvaihtopaikkojen, vaihteiden, opasteiden ym. uusimiseen. Nämä rakennustyöt olisivat mittavia ja edellyttäisivät metroliikenteen keskeyttämistä todennäköisesti usean vuoden ajaksi. Järjestely olisi erittäin haasteellinen ja kallis.

Metron palvelukykyä ja kapasiteettia voidaan kuitenkin parantaa muilla tavoin. Matkustajamäärien kasvaessa metroliikenteen vuoroväliä voidaan tihentää. HKL, HSL ja Länsimetro Oy ovat käynnistämässä työtä, jossa selvitetään tarkoituksenmukaisinta ratkaisua vuorovälin tihentämiseksi. Tihentäminen voidaan tehdä kulunvalvontajärjestelmiä kehittämällä. Metroliikenteen automatisointi on kansainvälisesti yleinen tapa kapasiteetin lisäämiseksi.

Metroliikenteen tihentämisen lisäksi nykyistä Tapiolaan päättyvää metrolinjaa voitaisiin mahdollisesti liikennöidä pitemmälle länteen. Tähän liittyen Espoon ja Helsingin kaupungit ja HSL arvioivat mahdollisuuksia ja mm. palvelutason parantamista toteuttamalla metrolle länteen uusi kääntöraide.

Lyhyemmällä aikajänteellä metron ruuhkaa on mahdollista helpottaa kevyemmillä toimilla, kuten täydentävällä bussiliikenteellä. HSL aloittikin lokakuussa bussiliikenteen Kampin ja Espoonlahden alueen välillä.

Tero Anttila, joukkoliikenneosaston johtaja HSL

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja HKL

Ville Saksi, toimitusjohtaja Länsimetro Oy

Vastaus on luettavissa myös Helsingin Sanomien sivuilla.