Virtakiskoja on hiottu ja tunneleita pesty

Helsingin Sanomat kirjoitti tänään 28.10. ”Tämän takia länsimetro myöhästyy: Kilometrejä väärin asennettua virtakiskoa ja metrotunneli pesemättä.”

Virtakiskoja on hiottu ja tunneleita pesty. Molemmat toimenpiteet liittyvät metroradan toimivuuteen ja turvallisuuteen. Alla tarkennuksia siihen, mitä ratatunnelissa on tehty ja miksi.

Virtakiskojen saumakohtien hiominen

Länsimetron virtakisko on alumiinia, jossa on 6 mm paksuinen kulutuskerros ruostumatonta terästä. Nykyisen metron virtakisko on terästä. Länsimetroon on yhteistyössä HKL:n kanssa päätetty hankkia alumiininen virtakisko, koska se johtaa paremmin sähköä ja on kevyempi käsitellä ja siten helpompi asentaa tunnelissa. Samantyyppinen virtakisko on käytössä mm. Wienin ja Oslon metroissa.

Virtakisko koostuu 15 m pituisista osista, jotka liitetään toisiinsa sidekiskolla ja pulteilla. Liitoskohdissa saa olla korkeintaan 0,2 mm pykälä. Useissa virtakiskoissa länsimetron 28 km tunneliosuudella pykälä oli korkeampi kuin 0,2 mm. Varmuuden vuoksi kaikki liitoskohdat mitattiin ja ne, jossa oli enemmän kuin 0,2 mm pykällystä hiottiin. Tämän jälkeen tehtiin varmistusmittaus.

Pölyjen pesu pois tunnelista

Kuten jutussakin kerrotaan, metrotunnelissa ei saa pitkällä aikavälillä olla kivipölyä. Tästä syystä se onkin sieltä pesty pois. Tunnelissa oleva pöly on kertynyt sinne koko rakentamisen aikana: louhinta, tunnelin rakennekerrokset (salaojakerros, kiilaus) sekä tunneliin tehdyt betoni- ym. rakenteet ja lopulta radan rakentaminen. Rakentamisessa aiheutuu aina pölyä, joka lopuksi siivotaan pois. Erityisesti pöly korostuu maanalaisessa rakentamisessa, jossa toimitaan kallioon louhituissa tiloissa.

Merkittävä osa pölystä on aiheutunut raidesepelistä, joka on karkeaa kalliomursketta. Raidesepelin käsittelyssä aiheutuu pölyä, koska sepelirakeet hioutuvat toisiansa vasten. Pölyä aiheutuu jo silloin kun sepeli levitetään tunneliin. Lisäksi pölyä aiheutuu silloin kun pölkkyjen ja kiskojen asentamisen jälkeen rata ”tuetaan” eli säädetään oikeaan asemaan tukemiskoneella (koneessa olevat hakut nostavat pölkkyjä ja tiivistävät sepeliä pölkkyjen alle). Tästä syystä tunnelit on länsimetron osuudella pesty.

Myös nykyisessä Helsingin metrossa tunnelia pestään säännöllisesti pölyn poistamiseksi. Pölyä aiheutuu metroliikenteen hioessa raidesepeliä. Lisäksi raidesepeliä lisätään ja rataa tuetaan aina tarpeen vaatiessa, mikä aiheuttaa myös pölyä.

25.10. kuukausi-infon esitys

Tiistaina 25.10. länsimetron konttorilla pidettiin kuukausi-info, jossa toimitusjohtaja Matti Kokkinen kertoi ykkösvaiheen testauksen etenemisestä ja hankkeen kustannuksista sekä kakkosvaiheen louhintojen tilanteesta.

Kuukausi-infot pidetään länsimetron konttorilla kuukausittain ja niissä kerrotaan rakentamisen etenemisestä. Samalla voi tutustua konttorilla oleviin aineistoihin ja karttoihin.

Seuraava info pidetään konttorilla Tapiontori 3 A, 22.11. klo 17-30-18.30. Tervetuloa!

Sammalvuoren varikon louhinnassa poikkeuksellinen räjäytysaika 25.10.

Sammalvuoren varikon louhinnassa jouduttiin tiistaina 25.10. räjäyttämään tunneliperä poikkeukselliseen aikaan kello 22 jälkeen. Räjäytyksessä sytytyslanka ei syttynyt normaalisti. Tästä syystä räjäytys jouduttiin uusimaan. Tunnelissa saa räjäyttää ma-pe klo 7-22. Panostettua tunneliperää ei voi jättää odottamaan aamuun, joten räjäytys oli poikkeuksellisesti pakko suorittaa räjäytysajan ulkopuolella.

Pahoittelemme poikkeuksellista räjäytysaikaa.

Lisätietoja:
Työmaan päivystävä puhelin 050 343 7233
Projektipäällikkö Antti Matikainen, antti.matikainen(at)kalliorakennus.com

Soukan ratatunnelien louhinnat päätökseen

Länsimetron Soukan louhintaurakkaan kuuluva ratatunnelien louhinta on saatu päätökseen. Skanska Infra Oy:n urakassa on louhittu 1,35 km kaksoistunnelia. Louhinta jatkuu vielä asemalla alkuvuoteen 2017 asti. Ratatunnelit ulottuvat idässä Sammentien kohdalle ja lännessä Espoonlahden hevostalleille. Myös Soukanväylän poistumistiekuilu on louhittu. Kaiken kaikkiaan kakkosvaiheen ratatunnelien louhinnoista on tehty 46 prosenttia.

Louhintojen etenemistä voi seurata länsimetron seurantapalvelusta www.lansimetro.fi -> seurantapalvelu.

Kuvia Soukan työmaalta

Espoonlahden työmaatukikohdan seinään tulossa graffititaidetta

Espoonlahden työmaatukikohdan työmaa-aitaan Ulappakadun ja Kivenlahdentien suuntaan on tulossa graffitiseinä. Toteutus on suunniteltu yhdessä Länsimetron ja alueen urakoitsijan Destian kanssa. Työn toteuttaa useampi graffititaiteilija syksyn aikana. Graffitiseinän toivotaan tuovan väriä ja eloa oranssiin aitaan ja samalla toivotaan aidan pysyvän paremmassa kunnossa ja turhilta töhryiltä vältytään.

Työ alkaa viikolla 43.

Lisätietoja:

Työmaan päivystävä puhelin, Destia Oy, puh. 040 637 5377

Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700

NIB rahoittaa länsimetron kakkosvaiheen rakentamista

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja Länsimetro Oy ovat solmineet 150 miljoonan euron lainoituksen puitesopimuksen länsimetron kakkosvaiheen rakentamiseksi Matinkylästä Kivenlahteen. Lainalla rahoitetaan länsimetron toista rakennusvaihetta. Uudella seitsemän kilometrin pituisella osuudella on viisi asemaa. Rataosuuden odotetaan valmistuvan aikaisintaan vuonna 2020.

NIB on osallistunut myös hankkeen ensimmäisen vaiheen rahoitukseen myöntämällä 120 miljoonan euron lainan vuonna 2011.

Lisätietoa
Länsimetro, toimitusjohtaja Matti Kokkinen, puh. 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi

Yhteiskoekäyttövaihe jatkuu – liikenteen alkamisen ajankohta selviää testausten jälkeen

Kaikilla asemilla toteutettavat, metron toiminnan turvallisuuden varmistavat yhteiskoekäyttötestit on aloitettu Aalto-yliopiston asemalta. Aseman yhteiskoekäytön sähköhäiriötestit sujuivat suunnitellusti, mutta tulipalotilanteisiin liittyvissä testeissä löytyi vikoja laitteiden toiminnassa ja ohjauksissa.

Yhteiskoekäytössä varmistetaan metron turvallisuus ja kaikkien eri 52 järjestelmän toimiminen yhdessä. Vaikka jokainen järjestelmä on jo testattu erikseen, vasta kaikkien järjestelmien samanaikainen käyttö poikkeustilanteessa kertoo aseman valmiudesta.

–  Aalto-yliopiston aseman yhteiskoekäytön tulokset osoittavat, että yhteiskoekäyttövaiheeseen tarvitaan ennakoitua enemmän aikaa. Testeissä havaittiin puutteita ja vikoja joiden korjaaminen alkoi välittömästi.  Aseman tulipalotilanteiden yhteiskoekäyttö uusitaan heti, kun kaikki korjaukset on tehty, kertoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen.

Aikaisempi arvio liikenteen käynnistymisedellytysten saavuttamisesta tammikuussa 2017 ei toteudu. Aikatauluarvion edellytyksenä on, että kolmen aseman yhteiskoekäyttötestit on saatu hyväksytysti läpi. Yhteiskoekäytössä testataan kaikkien järjestelmien, kuten kiinteistövalvonnan, turva-automaation, sähkönsyötönvalvonnan, kulunvalvonnan, palosammutusjärjestelmien, varavoiman ja savunpoiston toimintaa erilaisissa poikkeustilanteissa. Poikkeustilanteita ovat mm. tulipalo, sähköhäiriö tai tiedonsiirtolaitevika. Samalla tarkistetaan järjestelmien palautuminen poikkeustilanteesta normaalitilaan.

–  On erittäin valitettavaa, että metron käyttöönotto on viivästynyt aikaisemmin arvioidusta. Seitsemän vuoden työt ovat loppusuoralla. Etsimme ratkaisuja, joilla viive saataisiin mahdollisimman lyhyeksi tinkimättä metron toimivuudesta ja turvallisuudesta, kertoo Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo.

Espoon ja Helsingin pelastusviranomaiset hyväksyvät testien perusteella turvallisuusjärjestelmien toimivuuden, minkä jälkeen kaupunkien rakennusvalvontaviranomaiset voivat hyväksyä asemien ja ratatunnelien käyttöönoton. HKL tarkistaa, että metroliikenteen ratatekniset turvalaitejärjestelmät opastimineen ja ilmaisimineen ovat kunnossa. HSL päättää metron matkustajaliikenteen aloittamisesta ja liityntäbussijärjestelmään siirtymisen ajankohdan.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Matti Kokkinen, puh. 050 347 1558
Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Rudus Oy toimittaa Matinkylä–Kivenlahti-osuuden tukimuuri- ja kanavaelementit

Rudus Oy toimittaa betoniset tukimuuri- ja kanavaelementit länsimetron Matinkylä-Kivenlahti tunneliosuudelle. Sopimus allekirjoitettiin 7.10.2016. Tehdyn sopimuksen arvo on 6, 7 miljoonaa.

Sopimus käsittää kahden rinnakkaisen tunnelin huolto- ja pelastustason rakentamiseen liittyvät tukimuuri-, kaapelikanava-, ja kaivoelementit, teräskaiteet sekä kaapelikanavien kansitoimitukset.  Elementtejä on yhteensä 98 000. Länsimetron molempien tunneleiden reunalla kulkee koko matkan betonirakenne, jonka sisällä on mm. kaapelikourut ja jonka kansi toimii hätäpoistumistienä. Tunneliosuuden pituus on yhteensä 14 km Matinkylä–Kivenlahti-osuudella.

–  Länsimetron kakkosvaiheen louhinnat Matinkylä–Kivenlahti-osuudella etenevät suunnitellusti. Louhinnasta on nyt tehtynä 41 prosenttia. Louhinnan jälkeen alkaa rakennusvaihe. Tänään solmittu sopimus on ensimmäinen kakkosvaiheen rakentamiseen liittyvä sopimus, kertoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen.

Työt alkavat välittömästi urakkaan kuuluvalla suunnittelulla.  Elementtien tuotanto käynnistyy alkuvuodesta 2017.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy, toimitusjohtaja Matti Kokkinen, puh. 050 347 1558

Koivusaaren työmaa-alueen purku ja alueen ennalleen saattaminen

Koivusaaren urakan jäljellä olevat rakennustekniset työt ovat maanpäällisiä töitä työmaatukikohdassa ja sen lähellä. Vaskisalmenkujan työtunnelin suuaukolla tehdään paikallavalutöitä.  Lisäksi urakassa toteutetaan Hanasaarenrantaan johtavan kevyenliikenteenväylän uudelleenlinjaus.

Lokakuun alussa käynnistyy kevyenliikenteenväylän toteuttaminen sekä viimeiset vesi- ja viemäriliittymä työt Vaskisalmenkujan alkupäässä. Työvaiheisiin viikkojen 40-43 aikana liittyy paljon raskasta liikennettä. Jäljellä olevat työvaiheet saattavat aiheuttaa hetkellisesti poikkeavia liikennejärjestelyjä.

SRV Rakennuksen maanpäälliset työt valmistuvat marraskuun puoleen väliin mennessä.

Lisätietoja:

SRV Rakennus Oy, 24/7 päivystyspuhelin 040 631 3838

Reima Liikamaa, työmaapäällikkö 040 842 8368

Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700

Kauklahdenväylän kuilun rakentaminen alkanut

Kauklahdenväylän kuilun rakentaminen on alkanut Kivenlahdessa. Alue sijaitsee metrolinjan päässä. Kuilun alueella tehdään parhaillaan maankaivutöitä, pontinlyöntiä, ponttiseinän tuentia ja avolouhintaa.

Avolouhinnan räjäytykset alkavat lähiviikkoina ja niistä varoitetaan äänimerkein.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä. Töiden etenemistä voi seurata Seurantapalvelusta, josta näkyy myös kuilujen sijainti.

Lisätietoja:

Työmaan päivystävä puhelin 050 342 2461

Kalliorakennus-Yhtiöt Oy työpäällikkö Meeri Kaartinen,meeri.kaartinen@kalliorakennus

Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700