Ympäristöselonteko

Länsimetro on selvittänyt Matinkylä-Kivenlahti-projektin ympäristöselonteossa metrotunneleiden sekä viiden metroaseman (Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti, Kivenlahti) sekä Sammalvuoren varikon louhinnan ja rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset vuosina 2014–2019 sekä rakentamisen ajalta vuonna 2020, 2021 ja projektin päättyessä vuonna 2022.

Ympäristövaikutusten arvioimiseksi seuraamme rakentamisen vaikutuksia pohjaveteen, maaperän painuntaan, vedenpintaan ja maaperään, rakentamisen aikaista vedenkulutusta ja jäteveden käsittelyä, huomioimme luonnon monimuotoisuuden ja kiinnitämme huomiota rakennustyömaiden pölyämiseen ja meluun.

Ympäristöselonteossa raportoidaan vuosien 2014-2019 louhinta- ja rakentamisvaiheessa:

 • Pääraaka-aineiden kulutustiedot: räjähteet, kemikaalit, polttoaineet, betoni
 • Energiankulutus
 • Hiilijalanjälki
 • Kiviaineksen muodostuminen ja hyödyntäminen
 • Jätteiden muodostuminen ja käsittely
 • Vaikutukset pohjaveteen, maaperän painuntaan, vedenpintaan ja maaperään
 • Vedenkulutus ja jätevedet
 • Luonnon monimuotoisuus (biodiversiteetti)
 • Pölyäminen
 • Melu
 • Sidosryhmät ja vuorovaikutus, palautteet, ympäristövaatimukset

Tutustu ympäristöselontekoon 2014-2019 (pdf).

Vuoden 2020 ympäristöselonteossa kuvataan metron rakentamisen aikaisia ympäristövaikutuksia vuonna 2020.  Rakentamisen osalta raportoidaan:

 • Pääraaka-aineiden kulutus
 • Energiankulutus
 • Rakentamisen ja materiaalien hiilidioksidipäästöt
 • Jätteiden muodostuminen ja käsittely
 • Vaikutukset pohjaveteen, maaperän painuntaan, vedenpintaan ja maaperään
 • Poistoveden määrä ja laatu
 • Luonnon monimuotoisuus
 • Pölyäminen
 • Melu
 • Sidosryhmät ja vuorovaikutus, palautteet, ympäristövaatimukset

Tutustu ympäristöselontekoon 2020 (pdf).

Vuoden 2021 ympäristöselonteossa kuvataan metron rakentamisen aikaisia ympäristövaikutuksia vuonna 2021.  Rakentamisen osalta raportoidaan:

 • Pääraaka-aineiden kulutus
 • Energiankulutus
 • Rakentamisen ja materiaalien hiilidioksidipäästöt
 • Jätteiden muodostuminen ja käsittely
 • Vaikutukset pohjaveteen, maaperän painuntaan, vedenpintaan ja maaperään
 • Poistoveden määrä ja laatu
 • Luonnon monimuotoisuus
 • Pölyäminen
 • Melu
 • Sidosryhmät ja vuorovaikutus, palautteet, ympäristövaatimukset

Tutustu ympäristöselontekoon 2021 (pdf)

Vuoden 2022 ympäristöselonteossa kuvataan edellisiä selontekoja tiiviimmin metron rakentamisen viimeistelyn ja testausvaiheen aikaisia ympäristövaikutuksia. Metroasemien ja ratalinjan rakennusurakat päättyivät jo toukokuussa 2022 ja rakennusprojekti päättyi syyskuussa.

Tutustu ympäristöselontekoon 2022 (pdf)