Työmaaturvallisuus

Turvallista rakentamista

Turvallisuuteen kiinnitettiin eritystä huomiota jo rakentamisen aikana. Urakoitsijoilta edellytettiin tiukkojen turvallisuusohjeiden noudattamista. Työmaaturvallisuuden tavoite oli asetettu huomattavasti tiukemmaksi Länsimetron työmailla kuin rakennusalalla yleensä Suomessa. Länsimetrossa saatiin työturvallisuus erittäin hyvälle tasolle; tapaturmataajuus 13,25/milj. työtuntia kohden, kun se rakennustyömaille on keskimäärin 19,5/milj. työtuntia kohden.

Yhteistyössä viranomaisten ja urakoitsijoiden kanssa

Pelastuslaitokset olivat mukana suunnittelutyössä. Järjestimme säännöllisesti käytännön pelastusharjoituksia vaativissa olosuhteissa yhdessä urakoitsijoiden ja pelastuslaitoksen kanssa.

Kuvassa on paloauto ja palomiehiä.
Pelastusharjoitus Sammalvuoressa Kuva: Tommi Saarinen

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoi turvallista rakentamista. Verottajan kanssa tehdtiin myös läheistä yhteistyötä harmaan talouden poiskitkemiseksi alalta.

Työmaaturvallisuuden ja hyvien turvallisuuskäytäntöjen kehittämiseksi käynnissä oli metrotyömaille Turvallisin metrotyömaa -kilpailu, jolla kannustettiin urakoitsijoita turvalliseen rakentamiseen.

Viranomaisyhteistyöstä myös Länsimetro-lehdessä.

Lue lisää Länsimetron rakentamisprojektin työmaavahvuuksista ja kansalaisuuksista.