Kiinteistökatselmukset

Ennen louhintojen aloittamista kaikille tulevan metroradan ja huoltotunneleiden n. 150 metrin läheisyydessä oleville rakennuksille tehtiin alkukatselmus. Katselmuksen tavoitteena on kartoittaa kiinteistöjen rakenne ja kunto sekä dokumentoida kohteet. Louhintaurakan loputtua kohteissa tehtiin loppukatselmus, jossa todettiin mahdollisesti aiheutuneet vauriot.

Rakennuksissa olevien asuntojen ja toimistojen mahdolliset herkät laitteet suojattiin  louhintatöiden ajaksi.

Matinkylä-Kivenlahti-osuudella tehtävät työtunneliurakoihin liittyvät katselmukset teki Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy, yhteyshenkilö projektipäällikkö DI Tommi Salomaa, puh. 0207 437 406. Asema- ja ratatunnelilouhintoihin liittyvät katselmukset teki Finnrock Oy, yhteyshenkilö projektipäällikkö Eero Hurmalainen, puh. 010 832 1306.