Yhteistyö

Länsimetro mittasi yhteistyön sujuvuutta työmailla

Länsimetron kaltaisessa mittavassa rakennushankkeessa yhteistyö ja vuorovaikutus eri toimijoiden välillä korostuu. Länsimetron kakkosvaiheen rakennusurakat toteutettiin projektinjohtourakoina. Kaikki rakennuskohteen rakentamiseen osallistuvat tahot arvioivat urakan yhteistyötä ja vuorovaikutusta neljä kertaa vuodessa. Yhteistyön sujuvuutta mitattiin hankkeen johtamismalliin integroidulla kyselytutkimuksella neljästi vuodessa.

Mittaaminen antoi tietoa tärkeimmistä rakennushankkeen luottamuksen elementeistä

  • tiedonkulusta,
  • yhteistyöstä,
  • luottamuksesta ja
  • ammattiylpeydestä.

Länsimetron Yhteistyö-palkinto

Yhteistyö-palkinto oli Länsimetron oma palkinto, jonka voittaja valikoitui käynnissä olevien työmaiden joukosta kahdesti vuodessa. Tavoitteena oli työmaan eri toimijoiden yhteistyön ja luottamuksen jatkuva parantaminen.

Palkinnon kriteereinä olivat edellä kuvatun mittarin neljän elementin keskiarvo, positiivinen muutos tuloksessa, vastauskattavuus ja kommenttien määrä. Puolivuosittaisen kilpailun voittajatyömaa sai haltuunsa kilpailun kiertopalkinnon Kultainen sydän -taulun. Yhteistyöpalkinto jaettiin neljä kertaa. Palkinnon voitti kolme kertaa ratalinja ja kerran Finnoo.