Työajat ja melurajat

Töitä tehtiin ympäristökeskuksen määritteleminä työaikoina

Rakentamisen aikana vuosina 2019-2021 Länsimetron urakoissa noudatettiin Espoon kaupungin ympäristökeskuksen määrittelemiä työaikoja ja niihin liittyviä desibelirajoituksia. Pääsääntöisesti käytössä olivat seuraavat työajat ja -rajoitukset:

  • Maanantaista perjantaihin kello 7–18 ilman melurajoituksia
  • Maanantaista perjantaihin kello 18–22, enintään 35 dB
  • Lauantaisin klo 9–18, enintään 35 dB
  • Hiljaisia rakennustöitä saa tehdä kaikkina vuorokauden aikoina.

Melutasolla tarkoitetaan töiden aikaista taajuuspainotettua keskiäänitasoa (LAeq) ympäristön asuin-, potilas- ja majoitushuoneistoissa. Melutasoja havainnollistaa se, että lehtien havina vastaa noin 20 desibelin, kuiskaus 40 desibelin ja tavallinen puheääni 60 desibelin tasoa.