Turvallisuus todetaan testeissä

Järjestelmien samanaikainen koekäyttö ja testaus esimerkiksi sähkökatkon ja tulipalon aikana ovat välttämättömiä ennen matkustajaliikenteen alkamista. Asemakohtainen testausvaihe on parhaillaan käynnissä.

Matkustajien katseilta piilossa olevissa metroaseman tiloissa on modernin metron vaatimaa talotekniikkaa ja 52 järjestelmää, jotka tekevät länsimetrosta yhden maailman nykyaikaisimmista ja turvallisimmista metroista. Vasta kaikkien järjestelmien samanaikainen käyttö eri poikkeustilanteissa antaa kokonaiskuvan aseman valmiudesta metroliikenteen aloittamiseen. Ennen tätä yksittäiset laitteet ja komponentit on testattu pistetestauksissa ja järjestelmien toiminnallisuus toimintakokeissa.

Viikkojen testausputki asemittain

Poikkeustilanteiden testaaminen tehdään asemakohtaisesti jokaisella uudella metroasemalla. Yhden aseman ja viereisen rataosuuden testaaminen kestää keskimäärin 4–5 viikkoa.

– Järjestelmien toimintaa testataan poikkeustilanteissa, joita ovat erimittaiset sähkökatkot ja tulipalot. Jos jokin osa-alue ei toimi suunnitellusti, testi uusitaan, kunnes järjestelmät toimivat täysin suunnitellusti, kertoo käyttöönottoinsinööri Janne Ilkanheimo Länsimetro-projektista.

Metrotunnelissa radan ja tunnelin seinän välissä oleva tukimuurielementti toimii poikkeustilanteissa hätäpoistumistasona. Kuva: Kusti Manninen

Järjestelmien testaaminen poikkeustilanteissa asemittain ja varikolla

Katso rakentamisen aikataulu.
Kuvassa on varavoimakone Finnoon metroasemalta. Kuva: M. Wirman

Sähkökatkot

Sähkökatkotestaamisella varmistetaan järjestelmien suunnitelmien mukainen toiminta sähkökatkon aikana sekä ihmisten turvallinen poistuminen metron ja aseman tiloista. Keskeistä on varmistaa sähkönsyöttö kriittisiin toimintoihin, kuten valaistukseen, äänentoistoon, evakuointihissien käyttöön ja kulunvalvontaan. Sähkökatkotesteissä testataan myös järjestelmien toiminta tulvan aikana. Sähkökatkon sattuessa tarkistetaan, että varavoimakone ja UPS-järjestelmä käynnistyvät ja kaikki keskeiset järjestelmät saavat sähköä toimiakseen.

Länsimetro-projektin käyttöönottoinsinööri Janne Ilkanheimo on vetämässä poikkeustilanteiden testausta Kaitaan metroasemalla. Kuva: Kusti Manninen

Tulipalo asemalla

Aseman paloilmoittimen ohjaukset testataan metrolaiturilla, hissiaulassa, lippuhallissa, liukuportissa ja teknisissä tiloissa. Testissä varmistetaan, että palohälytys aktivoituu ja välittyy metrovalvomoon. Oikeassa tulipalossa hälytys välittyy myös hätäkeskukseen. Seuraavaksi esimerkiksi savunpoisto käynnistyy palopaikan mukaisesti, ilmanvaihto sammuu, palo-ovet sulkeutuvat, poistumisteiden ylipaineistukset aktivoituvat, poistumisteiden lukitukset avautuvat, evakuointikuulutukset käynnistyvät ja ohjaavat matkustajat turvallista reittiä ulos sekä mm. valaistus, infonäytöt, hissit ja liukuportaat toimivat suunnitellulla tavalla.

Savunpoisto käynnistyy automaattisesti tulipalotilanteissa. Kuva: Kusti Manninen

Tulipalo ratatunnelissa

Testit tehdään niin asemalaiturin molemmissa päissä kuin molemmilla raiteilla. Palohälytyksen alkaessa eri järjestelmien toiminnot käynnistyvät automaattisesti hätätilanteen vaatimalla tavalla. Esimerkiksi aseman ja yhdystunnelien ylipaineistukset aktivoituvat, ratatunnelin savunpoisto käynnistyy, evakuointikuulutukset käynnistyvät sekä mm. valaistus, lukitus, infonäytöt, hissit ja liukuportaat toimivat suunnitellusti.

Länsimetron matkustajaturvallisuuden varmistavien järjestelmien testaus on alkanut Kaitaalla

Kaitaan metroasemalla on alkanut länsimetron yli 50:n erilaisen teknisen järjestelmän toiminnallisuuden testaaminen erilaisissa poikkeustilanteissa, kuten sähkökatkon ja tulipalon aikana. Liikenteen Matinkylästä Kivenlahteen arvioidaan alkavan vuonna 2023. Hyväksytty asemakohtainen kaikkien järjestelmien samanaikainen koekäyttö ja testaus on välttämätön ennen matkustajaliikenteen alkamista.

Nykyaikaisesta metroinfrasta matkustajalle näkymätön osa on erilaiset tekniset järjestelmät, joista monet sijaitsevat metrolaiturin päissä useassa eri kerroksessa sekä ratatunnelin tiloissa. Suuri osa järjestelmistä liittyy matkustajaturvallisuuteen poikkeustilanteissa. Vaikka yksittäinen laite ja komponentti on testattu pistetestauksissa ja järjestelmien toiminnallisuus toimintakokeissa, vasta kaikkien järjestelmien samanaikainen toiminta eri poikkeustilanteessa kertoo aseman valmiudesta liikenteen aloittamista varten.

Kaitaan metroasemalla tehdään ensimmäinen poikkeustilannetesti lokakuun puolivälissä. Ensimmäisenä testataan järjestelmien toiminta lyhyen ja pitkän sähkönsyöttöhäiriön aikana. Sähkökatkotestin yhteydessä testataan myös järjestelmien toiminta tulvan aikana. Lokakuun loppupuolella on vuorossa tulipalotilannetestauksia eri kohdissa ratatunnelia ja asemaa. Kaiken kaikkiaan aseman testaus kestää noin 4–5 viikkoa.

Kaitaan metroaseman sisäänkäynnit ovat Kaitaantien sisäänkäynti ja Iivisniemenkallion sisäänkäynti. Iivisniemenkallion sisäänkäynti otetaan matkustajien käyttöön vasta myöhemmin.
Kaitaan metroasemalla tehdään ensimmäinen poikkeustilannetesti lokakuun puolivälissä. Kaiken kaikkiaan aseman testaus kestää noin 4–5 viikkoa.

Blackout-testeillä varmistetaan kriittisten laitteiden toiminta

Sähkönsyöttöhäiriötesteissä testataan aseman sähköjärjestelmien toimintaa erilaisissa ja eri pituisissa sähkökatkoissa. Aseman toiminnalle kriittisten laitteiden sähkön syötöt on varmistettu automaattisilla syötönvaihdoilla ja kahdennetuilla syötöillä, varavoimakoneella tai UPS (Uninterruptible Power Supply) -laitteilla. Sähkönsyöttöhäiriötilanteissa näiden laitteiden toimintaa testataan ns. ”blackout”-testeissä, jolloin simuloidaan asemaa syöttävien muuntajien vikatilanteita ja tarkastetaan syötönvaihtojen, varavoimakoneen sekä UPS-laitteiden oikea toiminta ja tarkastetaan liittyvien laitteiden toiminta sähkökatkon aikana.

Tulipalotestissä järjestelmät käynnistyvät automaattisesti

Ratatunnelien tulipalon aikaisessa testitilanteessa paloilmaisin havaitsee lämmönnousua tunnelissa, jonka jälkeen järjestelmät toimivat automaattisesti. Aseman ja yhdystunnelien ylipaineistukset aktivoituvat, evakuointikuulutukset alkavat sekä valaistuksen, lukituksen, infonäyttöjen, hissien ja liukuportaiden ohjaukset toimivat automaattisesti hätätilanteen vaatimalla tavalla.

Asemien tulipalotesteissä varmistetaan aluksi, että asema on normaalissa käyttötilassa eli kaikki laitteet on asetettu normaaliin metroliikenteen aikaiseen tilaan. Palohälytys aktivoidaan ennalta määritetystä tilasta paloilmaisimelta tai palopainikkeelta. Palohälytys välittyy automaatiojärjestelmiin, metrovalvomoon ja oikeassa tilanteessa myös hätäkeskukseen. Automaatiojärjestelmät ohjaa palon sijainnin mukaan päälle automaattisesti käynnistyviä savunpoistolohkoja ja poistumisteiden ylipaineistuksia, sammuttaa ilmanvaihdon, ohjaa aseman valaistusta, avaa poistumisteiden lukituksia, sulkee palo-ovia yleisötiloissa, kytkee päälle palon sijainnin mukaan oikeat evakuointikuulutukset, joilla ohjataan metron käyttäjät ulos turvallista reittiä pitkin, ohjaa matkustajainfonäyttöihin evakuointiviestit, ohjaa kameravalvontajärjestelmää, käynnistää hissien evakuointiajot ja pysäyttää alaspäin kulkevat liukuportaat.

Testaus etenee asemittain

Järjestelmien yhteistestaus tehdään asema kerrallaan. Metroaseman lisäksi testissä testataan aseman viereisellä rata-alueella olevien järjestelmien toimintaa.

– Järjestelmien toimintaa seurataan testien aikana niin paikan päällä kuin HKL:n valvomossa Herttoniemessä Helsingissä. Eri skenaariossa testataan eri järjestelmien toimintaa. Jos jokin osa-alue ei toimi suunnitellusti, testi uusitaan, kunnes järjestelmät toimivat täysin suunnitellusti, kertoo käyttöönottoinsinööri Janne Ilkanheimo Länsimetro-projektista.

Viiden uuden metroaseman (Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti) lisäksi myös Sammalvuoren varikon toiminnallisuus testataan. Matinkylän metroaseman ja uuden osuuden välinen rajapinta testattiin hyväksytysti elokuussa.

Testausvaiheen jälkeen on vuorossa viranomaishyväksynnät, metrojunia operoivan HKL:n valmistautuminen liikenteeseen sekä HSL:n valmistelevat toimet mm. liityntäliikenteen osalta. Liikenteen Matinkylästä Kivenlahteen arvioidaan alkavan vuoden 2023 aikana.

Lisätiedot:
Käyttöönottoinsinööri Janne Ilkanheimo Länsimetro-projekti, janne.ilkanheimo(at)lansimetro.fi
Viestinnän yhteystiedot, viestintäjohtaja Satu Linkola Länsimetro Oy, satu.linkola(at)lansimetro.fi