Turvallisuus todetaan testeissä

Järjestelmien samanaikainen koekäyttö ja testaus esimerkiksi sähkökatkon ja tulipalon aikana ovat välttämättömiä ennen matkustajaliikenteen alkamista. Asemakohtainen testausvaihe on parhaillaan käynnissä.

Matkustajien katseilta piilossa olevissa metroaseman tiloissa on modernin metron vaatimaa talotekniikkaa ja 52 järjestelmää, jotka tekevät länsimetrosta yhden maailman nykyaikaisimmista ja turvallisimmista metroista. Vasta kaikkien järjestelmien samanaikainen käyttö eri poikkeustilanteissa antaa kokonaiskuvan aseman valmiudesta metroliikenteen aloittamiseen. Ennen tätä yksittäiset laitteet ja komponentit on testattu pistetestauksissa ja järjestelmien toiminnallisuus toimintakokeissa.

Viikkojen testausputki asemittain

Poikkeustilanteiden testaaminen tehdään asemakohtaisesti jokaisella uudella metroasemalla. Yhden aseman ja viereisen rataosuuden testaaminen kestää keskimäärin 4–5 viikkoa.

– Järjestelmien toimintaa testataan poikkeustilanteissa, joita ovat erimittaiset sähkökatkot ja tulipalot. Jos jokin osa-alue ei toimi suunnitellusti, testi uusitaan, kunnes järjestelmät toimivat täysin suunnitellusti, kertoo käyttöönottoinsinööri Janne Ilkanheimo Länsimetro-projektista.

Metrotunnelissa radan ja tunnelin seinän välissä oleva tukimuurielementti toimii poikkeustilanteissa hätäpoistumistasona. Kuva: Kusti Manninen

Järjestelmien testaaminen poikkeustilanteissa asemittain ja varikolla

Katso rakentamisen aikataulu.
Kuvassa on varavoimakone Finnoon metroasemalta. Kuva: M. Wirman

Sähkökatkot

Sähkökatkotestaamisella varmistetaan järjestelmien suunnitelmien mukainen toiminta sähkökatkon aikana sekä ihmisten turvallinen poistuminen metron ja aseman tiloista. Keskeistä on varmistaa sähkönsyöttö kriittisiin toimintoihin, kuten valaistukseen, äänentoistoon, evakuointihissien käyttöön ja kulunvalvontaan. Sähkökatkotesteissä testataan myös järjestelmien toiminta tulvan aikana. Sähkökatkon sattuessa tarkistetaan, että varavoimakone ja UPS-järjestelmä käynnistyvät ja kaikki keskeiset järjestelmät saavat sähköä toimiakseen.

Länsimetro-projektin käyttöönottoinsinööri Janne Ilkanheimo on vetämässä poikkeustilanteiden testausta Kaitaan metroasemalla. Kuva: Kusti Manninen

Tulipalo asemalla

Aseman paloilmoittimen ohjaukset testataan metrolaiturilla, hissiaulassa, lippuhallissa, liukuportissa ja teknisissä tiloissa. Testissä varmistetaan, että palohälytys aktivoituu ja välittyy metrovalvomoon. Oikeassa tulipalossa hälytys välittyy myös hätäkeskukseen. Seuraavaksi esimerkiksi savunpoisto käynnistyy palopaikan mukaisesti, ilmanvaihto sammuu, palo-ovet sulkeutuvat, poistumisteiden ylipaineistukset aktivoituvat, poistumisteiden lukitukset avautuvat, evakuointikuulutukset käynnistyvät ja ohjaavat matkustajat turvallista reittiä ulos sekä mm. valaistus, infonäytöt, hissit ja liukuportaat toimivat suunnitellulla tavalla.

Savunpoisto käynnistyy automaattisesti tulipalotilanteissa. Kuva: Kusti Manninen

Tulipalo ratatunnelissa

Testit tehdään niin asemalaiturin molemmissa päissä kuin molemmilla raiteilla. Palohälytyksen alkaessa eri järjestelmien toiminnot käynnistyvät automaattisesti hätätilanteen vaatimalla tavalla. Esimerkiksi aseman ja yhdystunnelien ylipaineistukset aktivoituvat, ratatunnelin savunpoisto käynnistyy, evakuointikuulutukset käynnistyvät sekä mm. valaistus, lukitus, infonäytöt, hissit ja liukuportaat toimivat suunnitellusti.