Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 27.8.2020

Länsimetro Oy:n kiinteistö- ja infrajohtaja esitteli hallitukselle Länsimetron 1-vaiheen Q2-raportin ja HKL:n suoritteiden raportoinnin. HKL raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä. Hallitukselle esiteltiin käyttö- ja omaisuusriskit liittyen Länsimetro Oy:n metro-omaisuudenhallintaan

Projektijohtaja esitteli Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen ja kustannusseurannan tilannekatsauksen tilannehuoneen näkymän kautta. Hallitukselle esiteltiin Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen riskikatsaus sekä rakentamisen osavuosikatsaus Q1-Q2. Rakentaminen etenee hankesuunnitelman riskiarvioidun aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

Länsimetro Oy:n tekninen johtaja esitteli Matinkylä-Kivenlahti-osuuden käyttöönoton suunnittelun tilannetta. Käyttöönoton suunnittelu etenee aikataulun mukaisesti.

Länsimetron Oy:n toimitusjohtaja esitteli hallitukselle harmaan talouden torjunnan toimenpiteet rakentamisprojektissa. Jo hankintavaiheessa avoimella kilpailutuksella estetään harmaan talouden syntymistä. Rakentamisvaiheessa Länsimetro mm. edellyttää, että urakoitsijat huolehtivat työntekijöidensä lakisääteisistä vakuutuksista sekä noudattavat muitakin työntekijöihin kohdistuvia lakeja, asetuksia ja työehtosopimuksia. Länsimetro käyttää tilaajavastuulain mukaisten asiakirjojen seurantaan ulkopuolista yhteistyökumppania. Lisäksi yhteistyökumppanin palvelun kautta tehdään seurantaa urakoitsijoiden tilaajavastuulain mukaisten asiakirjojen osalta. Lisäksi Länsimetro-projekti seuraa työntekijöiden perehdytyksiä, kulkulupia ja henkilökortteja urakoitsijan viikkomittauksissa, 3. osapuolen mittauksissa ja tarvittaessa pistokokein. Muita pääurakoitsijan toimenpiteitä ovat mm. kaikkien työmaalle tulevien työntekijöiden perehdyttäminen. Samassa yhteydessä tarkastetaan veronumerot verottajan portaalista. Länsimetro tekee yhteistyötä Verohallinnon sekä aluehallintoviranomaisen kanssa säännöllisissä yhteistyökokouksissa.

Länsimetro Oy:n talousjohtaja esitteli Matinkylä-Kivenlahti-osuuden kustannusseurannan ja rakennusalan markkinakatsauksen. Rakentaminen etenee hankesuunnitelman kustannusarvion mukaisesti.

Seuraava hallituksen kokous on 23.9.2020.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 18.6.2020

Hallitus hyväksyi esityksen Länsimetron kakkosvaiheen päällysrakenneurakkaan liittyvien kiskojen kiskokuljetuksista. Matinkylä-Kivenlahti-osuuden kiskot kuljetaan Vuosaaresta liikenteellä olevan osuuden läpi Matinkylään asentamista varten. Kiskot ovat 120 metriä pitkät, jolloin niitä ei rataosuudelle saada muutoin kuin HKL:n yökuljetuksina liikenteellä olevan metron läpi.

Hallitus hyväksyi esityksen Espoonlahden aseman yhteyteen toteutettavista pyöräliityntäpaikoista.

Hallitus hyväksyi asiantuntijapalveluiden puitekilpailutuksen. Puitekilpailutus toteutettiin julkisena hankintana.

Hallitus hyväksyi Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakennuttamispalveluiden sisällön ja kattohinnan tarkistuksen.

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen ja kustannusseurannan tilannekatsaus tilannehuoneen näkymän kautta. Rakentaminen etenee hankesuunnitelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuuden käyttöönoton suunnittelun tilannetta. Käyttöönoton suunnittelu etenee aikataulun mukaisesti.

Seuraava hallituksen kokous on 27.8.2020.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 28.5.2020

Hallitukselle esiteltiin Länsimetro Oy:n yhtiön ja projektinjohdon tukipalveluiden puitesopimuskilpailutuksen tuloksia. Hallitus valtuutti toimitusjohtajan ryhtymään sopimuskatselmuksiin esityksessä mainittujen tarjoajien kanssa kaikissa neljässä osahankinnassa ja allekirjoittamaan puitesopimukset.

Hallitukselle esiteltiin Sammalvuoren vuokrasopimusasian tilannetta. Päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja neuvottelemaan ja sopimaan Sammalvuoren varikon vuokraamisesta HKL:lle esityksessä kuvatuilla periaatteilla ja allekirjoittamaan vuokrasopimus.

Hallitukselle esiteltiin ympäristövakuutusten kilpailutusasiaa. Päätettiin hankkia ympäristövakuutus esityksen mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin Helsingin olemassa olevan metrovarikon ratainfran kustannusten jakamiseen HKL:n ja Länsimetron välillä liittyvää asiaa. Päätettiin, että Länsimetro maksaa HKL:lle Länsimetroa palvelevan ratainfran laajennuksen, mikä katetaan rahoitusvastikkeilla.

Hallitukselle esiteltiin VIRVE-verkon operaattoripalveluihin ja tukiasemaan/siirtolaitteisiin liittyvää asiaa. Päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja neuvottelemaan ja allekirjoittamaan hankinta esityksen mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin käyttöönoton suunnittelun tilannetta. Käyttöönoton suunnittelu etenee aikataulun mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilannekatsaus. Rakentaminen etenee hankesuunnitelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin LM2 hankkeen kustannusseurannan tilannetta sekä päivitetty talousarvio.

Seuraava hallituksen kokous on 18.6.2020.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 23.4.2020

Hallitukselle esiteltiin Länsimetron ensimmäisen vaiheen Ruoholahti-Matinkylä kvartaaliraportti Q1 ja HKL:n raportointi Länsimetro Oy:lle. (Lisätietoja toimijoiden rooleista: Länsimetro Oy metrojärjestelmän omistajana ja kehittäjänä )

Länsimetrolle esiteltiin Länsimetron käyttö- ja omaisuusriskit kvartaaliraportti Q1.

Hallitus valtuutti toimitusjohtajan myymään Kiinteistö Oy Jousenpuisto Pysäköinnin osakkeet kauppahintaan 729,50 euroa Espoon kaupungille. Taustana päätökselle: Jousenpuiston pysäköinti Oy on järjestänyt suunnatun osakeannin, jossa Espoon kaupunki on merkinnyt 300 000 uutta osaketta ja Länsimetron omistus on kutistunut marginaaliseksi. Jousenpuiston pysäköinti Oy:n hallitus on esittänyt, että Länsimetron osakkeet ostettaisiin kauppakirjalla lunastusarvosta 6 600 euroa. Espoon konsernijaosto on 24.2.2020 päättänyt ostaa 60 kpl Kiinteistö Oy Jousenpuisto Pysäköinnin osakkeita Länsimetro Oy:ltä kauppahintaan 729,50 euroa. Kaupasta menevä varainsiirtovero on yhteensä 14,59 euroa. Espoon kaupunki jatkaa liityntäpysäköintiä laitoksessa.

Hallitus valtuutti toimitusjohtajan perustamaan yhtiön Kivenlahden pysäköintilaitoksen toteuttamista varten sekä järjestämään perustettavalle yhtiölle tarvittavan rahoituksen toteutusta varten. Perustettava yhtiö ”Koy Kivenlahden liityntäpysäköinti” on Länsimetro Oy:n 100% tytäryhtiö. Vastaava malli on käytössä myös Matinkylässä (lisätietoja Länsimetro Oy:n tytäryhtiöistä Laitos valmistuu viimeistään vuoden 2023 lopussa. Pysäköintilaitokseen tulee noin 500 autopaikkaa, josta arviolta 400 liityntäpysäköintikäyttöön.

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilannekatsaus. Rakentaminen etenee hankesuunnitelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen ensimmäisen kvartaalin Q1 riskienhallintaraportti.

Hallitukselle esiteltiin rakennushankkeen kustannusseuranta ja rahoitus.

Hallitus päätti, että Länsimetro Oy:n yhtiökokous pidetään 26.5.2020.

Seuraava hallituksen kokous on 28.5.2020.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 26.3.2020

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilannekatsaus. Rakentaminen etenee hankesuunnitelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetron toimet projektissa koronavirusepidemiaan liittyen. Toistaiseksi rakennustyöt jatkuvat Matinkylä-Kivenlahti-osuudella suunnitellusti. Länsimetro Oy seuraa jatkuvasti erityisesti Espoon kaupungin, maan hallituksen, sekä muiden sidosryhmien ohjeistuksia. Yhteisiä big roomin henkilöstöä koskevia suosituksia on annettu ja pääosa projektin henkilöstöstä on siirtynyt etätöihin. Länsimetro Oy korostaa jokaisen työntekijän vastuuta projektin ja töiden etenemisestä näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Hallitus hyväksyi yhtiön 2019 tilinpäätöksen. Tilinpäätös esitetään kokonaisuudessaan osana Espoon konserniraportointia.

Hallitus hyväksyi hankintapäätöksen Matinkylä–Kivenlahti-hankkeen kääntölaitteista. Kääntölaitteet hankitaan Vossloh Cofiger Finland Oy:ltä. Kääntölaite on olennainen osa vaihdetta ja kääntää vaihdetta radalla. Kääntölaite kiinnitetään vaihteeseen, jonka jälkeen vaihde tuodaan työmaalle kokonaisena. Kyseisen tyyppisiä kääntölaitteita on tällä hetkellä käytössä kantametrossa ja Länsimetron Ruoholahti-Matinkylän osuudella. Asennuksen tekee päällysrakenneurakoitsija. Urakan arvo on 890 000 euroa.

Hallitukselle esiteltiin Koivusaaren metroaseman laituritason lattiankorjauksen tilannekatsaus.

Seuraava hallituksen kokous on 23.4.2020.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

 

Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 27.2.2020

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilannekatsaus. Rakentaminen etenee hankesuunnitelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

Tekninen johtaja esitteli Matinkylä-Kivenlahti-osuuden käyttöönottosuunnitelmaa. Varikon käyttöönottovaihe on alkanut.

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuuden liityntäpysäköinnin ja pyöräpaikkojen rakentamisen tilanne. Espoon kaupunginhallituksen päätöksen mukaan Länsimetron jatkeen 1300 liityntäpysäköintipaikasta toteutettaisiin

  • Kivenlahteen 700 autopaikkaa
  • Espoonlahteen 250 paikkaa
  • Soukkaan 50 paikkaa
  • Kaitaalle 50 paikkaa
  • Finnooseen 250 paikkaa

Kokonaismäärää vähennetään yhteensä 300 paikalla. Vapautuvat resurssit kohdennetaan laadukkaan pyöräpysäköinnin toteuttamiseen.

Mahdollisuudet pyörien liityntäpysäköintipaikkojen lisäämiseen Länsimetron varrella on kartoitettu ja pyörien liityntäpysäköintipaikoille on laadittu Espoon kaupungin suunnitteluohje. Länsimetro toteuttaa vähintään hankesuunnitelmassa määritetyt pyöräpysäköintipaikat ja tekee mahdollisuuksien mukaan laadullisia ja määrällisiä parannuksia koko Espoon puoleisella osuudella.

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuuden ensimmäinen ympäristöselonteko.  Linkki

Hallitus valtuutti talousjohtajan tai hänen määräämänsä edustajan kilpailuttamaan ja tekemään sopimuksen korkeintaan 100 miljoonan euron rahoituksesta yhdessä tai useammassa lainassa korkeintaan 640 miljoonaan euroon asti. Rahoituksen kilpailutus tehdään yhteistyössä Espoon kaupungin rahoituksen kanssa.

Hallitukselle esiteltiin tilinpäätös 2019. Tilinpäätös esitetään kokonaisuudessaan osana Espoon konserniraportointia.

Hallitukselle esiteltiin tilannekatsaus Koivusaaren metroaseman laituritason lattian korjaustöistä, jotka ajoittuvat kesään.  Hallitukselle esiteltiin tilannekatsaus Keilaniemen 30.-31.1. välisenä yönä tapahtuneesta vesivahingosta.

Seuraava hallituksen kokous on 26.3.2020.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 22.1.2020

Toimitusjohtaja esitteli hallitukselle Länsimetro Oy:n omistaman Ruoholahti-Matinkylä-osuuden omistamisen tilanne- ja vuosikatsauksen 2019. Keskeisiä tapahtumia olivat: Länsimetro Oy – HKL yhteistyösopimus allekirjoitettiin uudistetun taloudellisen mallin mukaisena 27.11.2019, vuonna 2019 kehitettiin ja otettiin käyttöön uusi tiedonhallintajärjestelmä ja aloitettiin sähköisen huoltokirjan uudistaminen. Tapiolan eteläinen sisäänkäynti valmistui ja avattiin yleisölle huhtikuussa 2019, Matinkylän aseman huoltotunnelin yhteisväestönsuoja valmistui ja sai käyttöönottoluvan vuodenvaihteessa 2019/2020, Matinkylän aseman itäisen liukuporrasaulan ilmavirtoja ohjaavat seinärakenteet valmistuivat keväällä 2019, Matinkylän läntisen sisäänkäynnin runkotyöt valmistuivat syksyllä 2019 ja siirryttiin sisustusvaiheeseen (ennakoitu valmistuminen 2020 aikana) Urheilupuiston itäisen porrasyhteyden muutostöiden (hätäuloskäynnin muuttaminen sisäänkäynniksi) ennakoidaan valmistuvan helmikuussa 2020.

Hallitukselle esiteltiin omistamisen riskiraportti Q4 ja vuosiyhteenveto.

Toimitusjohtaja esitteli HKL:n suorittamien hallinto- ja huoltosuoritteiden seurannan Länsimetron osuudella Ruoholahti-Matinkylä. Länsimetron infrasta ei edelleenkään aiheutunut yhtään liikennehäiriöitä. HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Hallitukselle esiteltiin rakenteilla olevan osuuden Matinkylä-Kivenlahti vuosikatsaus 2019 ja keskeiset painopistealueet 2020. Keskeisiä tapahtumia vuodelta 2019 olivat: Asemien ja ratalinjan runkorakenteiden rakentaminen edennyt aikataulussa, asemilla ja ratalinjalla talotekniset työt käynnistyivät kaikissa rakennuskohteissa, sivu-urakoiden työt käynnistyivät, hankinnat valmistuivat, työmaiden vahvuus ylitti 1000 työntekijän (nyt 1 174 henkilöä) ja Sammalvuoren varikolla rakennustyöt saatiin loppusuoralle 2019 aikana. Kokonaisuutena Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentaminen etenee hankesuunnitelman aikataulu- ja kustannusarvion mukaisesti. Lue lisää Rakentamisen aikataulusta ja vaiheista

Vuonna 2020 rakentamisen painopiste tulee olemaan teknisissä järjestelmissä, ratatekniset urakat alkavat, Sammalvuoren varikon käyttöönotto alkaa ja varikko valmistuu, työmaavahvuus kasvaa ja työturvallisuuteen tulee kiinnittää vastuullisena rakennuttajana edelleen huomioita. Vuoden 2020 aikana käyttöönottovaiheen suunnittelu viimeistellään ja sisäisen viestinnän laatuun ja tiedonkulkuun panostetaan edelleen.

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuuden riskienhallintaraportti.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetro Oy:n hallinto- ja omistajaorganisaation henkilöstöselvitys. Tavoitteena oli selvittää henkilöstön jaksamista ja työmotivaatiota, toimenkuvan ja tehtävien selkeyttä sekä näkemyksiä organisaation toimivuudesta ja johtamiskäytännöistä.

Seuraava hallituksen kokous on 27.2.2020.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

 

Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 19.12.2019

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilannekatsaus. Tilannekatsauksen yhteydessä esiteltiin kattavat syksyn aikana tehdyt Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen aikataulu- ja kustannusriskiarviot. Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentaminen etenee hankesuunnitelman aikataulu- ja kustannusarvion mukaisesti.

Hallitus päätti esityksen mukaisesti Länsimetro Oy:n vakuutuksien hankinnoista.

Hallitus vahvisti Länsimetro Oy:n vuoden 2020 budjetin (omaisuuden hallintaan liittyvä budjetti). Espoon kaupungin talousarvio 2020

Hallitus hyväksyi päivitetyt Corporate Governance ohjeet.

Hallitus valtuutti toimitusjohtajan myymään Länsimetron omistamat Jousenpuiston pysäköinti Oy:n osakkeet. Espoon kaupunki jatkaa liityntäpysäköintiä laitoksessa Länsimetron puolesta.  Länsimetro Oy:n konsernirakenne on esitetty nettisivuilla

Seuraava hallituksen kokous on 22.1. 2020.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 21.11.2019

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilannekatsaus. Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentaminen etenee hankesuunnitelman aikataulu- ja kustannusarvion mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin talouden seuranta. Hallitus valtuutti talousjohtajan kilpailuttamaan ja tekemään sopimuksen korkeintaan 100 miljoonan euron rahoituksesta yhdessä tai useammassa lainassa. Rahoituksen kilpailutus tehdään yhteistyössä Espoon kaupungin rahoituksen kanssa.

Hallitukselle esiteltiin kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti osuuden suunnitelma liityntäpysäköinnin järjestämisestä.

Toimitusjohtaja esitteli hallitukselle HKL:n, HSL:n, Länsimetro Oy:n ja Espoon kaupungin asiantuntijoiden laatiman koko metron kapasiteettiselvityksen. Hallitukselle esiteltiin Länsimetron vastuullisen viestinnän periaatteet ja omistajalle suuntautuva raportointi.

Seuraava kokous 19.12.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392

Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 17.10.2019

Hallitukselle esiteltiin HKL:n suorittamien hallinto- ja huoltosuoritteiden seuranta Länsimetron osuudella Ruoholahti-Matinkylä. HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla. Kokouksessa käsiteltiin ykkösvaiheen Ruoholahti-Matinkylä omistamisen ja käyttövaiheen riskikatsaus.

Hallitus hyväksyi HKL:n ja Länsimetro Oy:n välisen yhteistyösopimuksen päivityksen. Yhteistyösopimus koskee Länsimetro Oy:n omistamaa metrojärjestelmää, -rataa ja –asemia länsimetron Ruoholahti-Matinkylä-osuudella. Päivitetty yhteistyösopimus korvaa 3.2.2017 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen liitteineen. Sopimuksen on määrä tulla voimaan 1.1.2020 ja olla voimassa siihen saakka, kunnes Länsimetron Matinkylä–Kivenlahti-osuus otetaan käyttöön.

Sopimuksen keskeiset muutokset liittyvät kustannusten läpinäkyvyyden parantamiseen sekä tavoitebudjettiajatteluun. HKL:n avaintulosalueille on määritelty selkeät mittarit ja sopimuksen kustannusrakennetta on yksinkertaistettu niin että HKL:n toteuttamien huolto- ja kunnossapitotehtävien toteuman seuranta paranee.

Hallitukselle esiteltiin Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilannekatsaus. Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentaminen etenee hankesuunnitelman aikataulu- ja kustannusarvion mukaisesti. Hallitukselle esiteltiin henkilöstössä tapahtuneet muutokset rakennuttamisprojektissa.

Seuraava kokous 21.11.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Median yhteydenotot: viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392