Koosteet hallituksen kokouksista 22.3. ja 11.5.2023

Hallitus 22.3.2023:

Hallituksessa keskusteltiin Länsimetro Oy:n ajankohtaisista asioista.

Hallitus käsitteli ja hyväksyi yhteistyösopimuksen, jolla Länsimetro Oy, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy ja HKL sopivat yhteistyön periaatteista metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisäämishankkeen toteutukseen liittyen. Todettiin, että Espoon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt metron kapasiteetin ja luotettavuuden kehittämistä koskevan hankesuunnitelman ja päättänyt, että hankkeen toteutusvastuu siirretään Länsimetro Oy:lle ja investointi rahoitetaan Länsimetro Oy:n kautta. Hanke on Länsimetro Oy:n, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ja HKL:n yhteinen.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetro Oy:n tilintarkastuksen tilannetta tilikautta 2022 koskien ja kuultiin tilintarkastajaa. Hallitus päätti hyväksyä esitetyn tilinpäätöksen ja esittää yhtiökokouksen koolle kutsumista toukokuun lopulle.

Hallitukselle esiteltiin Kiinteistö Oy Espoonlahden Metroasemaa koskevaa sulautumissuunnitelmaa. Yhtiöllä ei ole omaa liiketoimintaa vaan se omistaa metroaseman ja kappakeskus Lippulaivan väliin jääviä yhteisrakenteita ja järjestelmiä. Hallitus päätti, että Kiinteistö Oy Espoonlahden Metroasema sulautetaan Länsimetro Oy:öön ja samalla hyväksyttiin sulautumissuunnitelma.

Hallitukselle esiteltiin Sammalvuoren metrovarikon yhtiöittämistä koskevan asian tilanne. Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle, että Sammalvuoren varikko yhtiöitetään itsenäiseksi keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi, jonka Länsimetro Oy tulee omistamaan kokonaan. Hallitus valtuutti yhtiön johdon valmistelemaan muita yhtiöittämisen vaatimia toimia.

Länsimetro Oy:n omistamista sekä hallinnointia ja ylläpitoa ja riskienhallintaa koskeva raportointi toimitettiin hallitukselle tiedoksi.

Hallituksen seuraava kokous on 11.5.2023.

Hallitus 11.5.2023

Kokouksen alussa käytiin läpi ajankohtaisia ja valmisteilla olevia asioita.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetron palorullaoviin liittyviä kehitystarpeita ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja. Hallitus päätti hyväksyä esitellyt Länsimetron palorullaoviin liittyvät kehitystoimet ja parannustoimenpiteet.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetro Oy:n strategiaa, nykytilaa ja tulevia tehtäviä koskeva esitys. Yhtiön toiminnan painopiste on siirtynyt rakennusvaiheesta metroinfran omistamiseen. Hallitus päätti hyväksyä esityksen.

Hallituksen työjärjestystä on ollut tarpeen päivittää vastaamaan yhtiön toiminnan painopisteen muutosta. Muutokset esiteltiin hallitukselle ja hallitus hyväksyi päivitetyn työjärjestyksen.

Hallitukselle esiteltiin yhtiön vastikelaskelma. Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle, että vuoden 2023 vastikkeet peritään vastikelaskelman mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin tarvetta perustaa lainanlyhennysrahasto. Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle lainanlyhennysrahaston perustamista.

Hallituksen seuraava kokous on 21.6.2023.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086