Kooste hallituksen kokouksesta 23.6.2022

Hallituksessa keskusteltiin Länsimetro Oy:n ajankohtaisista asioista.

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti osuuden rakennustyöt ovat valmiit ja sen seurauksena rakentamisenaikaisia maanvuokrasopimuksia on päätetty. Tarvittavat maa-alueet vuokrataan jatkossa pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla. Hallitus valtuutti toimitusjohtajan allekirjoittamaan tarvittavat pitkäaikaiset maanvuokrasopimukset. Espoon elinkeino ja kilpailukykyjaosto on kokouksessaan 6.6.2022 hyväksynyt tiettyjen alueiden vuokraamisen Länsimetrolle. Muiden kohteiden vuokraamiseen riittää Espoon osalta viranhaltijapäätös.

Toimitusjohtaja esitteli Matinkylä-Kivenlahti rakennusprojektin tilannekatsauksen. Rakentaminen etenee aiemmin ilmoitetun aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Urakoiden taloudelliset loppuselvitykset on pidetty kesäkuun aikana. Matinkylässä sijaitsevan huoltomontun täyttötyöt ovat edenneet aikataulussa. Koeajoliikenne jatkuu seuraavalla koeajojaksolla, kun montun täyttötyö ja alueen päällysrakennetyöt ovat valmiit.

Länsimetro Oy:n talousjohtaja esitteli rakennusprojektin kustannusseurannan. Rakentaminen etenee budjetin mukaisesti.

Seuraava hallituksen kokous on 24.8.2022.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086