Kuilurakennukset

Kuilurakennukset toimivat hätäpoistumisteinä. Metrotunnelissa on noin 600 metrin välein maan pinnalle ulottuva poistumistie-, savunpoisto-, paineentasaus- ja ilmanvaihtokuilu. Kuilun keskellä sijaitsee palo-osastoitu poistumistieporras. Pystykuilut on sijoitettu maan päällä yleisille katu- tai puistoalueille.

Kuilutyömaan alkaessa työmaa-alue aidataan. Sen jälkeen tehdään maankaivutöitä ja tasauslouhintaa. Varsinainen kuilulouhinta tehdään alhaalta tunnelista käsin siten, että louhe pudotetaan maanalaiseen ratatunneliin ja kuljetetaan tunnelia pitkin ulos.

Kuilurakennukset ovat suunnilleen pienen omakotitalon kokoisia teknisiä rakennuksia, harjakorkeudeltaan n. 3 m ja pinta-alaltaan n. 100 m2.  Kuilun ympäristö maisemoidaan kyseisen kuilun pihasuunnitelman mukaisesti. Kuilujen pintamateriaalina on Ruoholahti-Matinkylä-osuudella teräsverkkolevy.

 

Kuilurakennus