Pelastusharjoitus Otaniemessä 22.11.2012

Helsingin ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset järjestävät pelastusharjoituksen Länsimetron työmaalla Otaniemessä osoitteessa Tekniikantie 10 torstaina 22.11. klo 13 alkaen.

Kuvitteellisessa onnettomuustilanteessa tunnelissa on syttynyt tulipalo ja työntekijöitä loukkaantunut. Pelastusharjoituksen tavoitteena on harjoitella pelastamista rakentamisen aikaisissa tunneliolosuhteissa ja samalla testata pelastuslaitosten, Länsimetron ja urakoitsijan keskinäistä yhteistoimintaa. Harjoitus on kolmastoista Länsimetron työmaalla järjestettävä pelastusharjoitus.

Harjoituksen osapuolia ovat Otaniemen louhintaurakoitsija SRV Rakennus Oy, Helsingin pelastuslaitos sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos. Harjoitus kestää kokonaisuudessaan noin kolme tuntia.

Harjoitus ei vaikuta alueen liikenteeseen. Liikennettä ohjataan tarpeen vaatiessa Tekniikantie 10:n kohdalla. Yleisöä pyydetään välttämään turhaa liikkumista harjoituspaikan läheisyydessä.

Lisätietoa harjoituksesta

palomestari Clas Tallberg, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, puh. (09) 8168 4294
viestintäpäällikkö Satu Linkola, Länsimetro, puh. 046 877 3392