Työtunnelin louhinta alkaa Sammalvuoressa

Sammalvuoren maanalaisen metrovarikon työtunnelin louhinta alkaa viikolla 48. Työt alkavat kantojen ja pintamaiden poistolla työmaa-alueella ja Tyskaksenkaaren tietyömaalla (ks. kartta). Tämän jälkeen alueella alkaa avolouhinta. Varsinaisen työtunnelin louhintaan maan alle päästään arviolta tammikuussa 2015. Työtunnelin louhintaurakka jatkuu heinäkuuhun 2015.

Työtunneliurakan jälkeen seuraavassa urakassa louhitaan metrovarikon tilat. Louhe kuljetetaan molemmissa työvaiheissa suorinta tietä Länsiväylälle ja edelleen hyödynnettäväksi muissa rakennushankkeissa. Louheenajo määräytyy räjäytysaikojen mukaan. Vuorokaudessa saadaan 1-3 räjäytystä.

Sammalvuori työmaakartta

Ympäristökeskuksen määrittämät työajat kohteessa ovat

Maanrakennustyöt ja avolouhinta
• ma-pe 7-18 (hiljaisia töitä myös 18-22, la 9-18)
Tunnelilouhinta (injektointiporaus, poraus, rusnaus)
• ma-pe 7-18 (hiljaisia töitä myös 18-7)
Räjäytykset tunnelissa
• ma-pe 7-22 ja la 9-18
Louheen lastaus tunnelissa ja kuljetus
• ma-pe 7-22 sekä viikonloppuisin 9-22
• Jos ei aiheudu haittaa asukkaille myös: ma-pe 22-7 ja viikonloppuisin
22-9

Avolouhinnan räjäytyksistä varoitetaan äänimerkillä, joka on katkonainen ennen räjäytystä ja yhtenäinen räjäytyksen jälkeen. Tietyömaan avolouhinnan aikana liikenne Nöykkiönkadulla pysäytetään tarvittaessa.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja Destia Oy:
Työmaan päivystävä puhelin: 040 6682 485
Työmaapäällikkö Mari Borén, Destia Oy, mari.boren@destia.fi
Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700