Skanska Infra Oy:n ratalinjaurakka voitti Turvallisin metrotyömaa -kilpailun

Länsimetron Turvallisin työmaa -kilpailun on voittanut Skanska Infra Oy:n ratalinjaurakka Ruoholahti-Lauttasaari. Tarkasteluajanjakso kesti tammikuun alusta kesäkuun loppuun. Kilpailu järjestetään puolivuosittain ja siihen osallistuu kaikki käynnissä olevat urakat.

Länsimetro-hankkeen työmaaturvallisuuskilpailussa kilpailukaudella käynnissä olleita urakoita arvioitiin onnettomuustaajuuden ja MVR tai TR -mittausten perusteella. Urakkakohtaiset mittaustulokset painoivat kilpailukauden arvostelussa 80 prosenttia ja tapaturmataajuus 20 prosenttia.

Kilpailukauden painotus oli MVR/TR-mittauksissa. Urakoitsija tekee viikoittain mittauskierroksen, jossa havainnoidaan työmaan sen hetkinen tilanne ja turvallisuustaso. Viikkotarkastukset tuovat esille työmaan mahdolliset turvallisuuspuutteet, mutta samalla antaa tunnustusta kunnossa olevista asioista.

Työmaalle luovutettiin Länsimetro-hankkeen Turvallisin työmaa -kiertopalkinto, joka on pätkä kullattua ratakiskoa.

Länsimetron projektipäällikkö Tero Palmu luovuttaa palkinnon Skanska Infran vastaavalle työnjohtajalle Sami Saariselle