Schaktning av arbetstunnel inleds i Mossberget

Schaktningen av den underjordiska metrodepån i Mossberget inleds vecka 48. Arbetet inleds med borttagning av stubbar och jordlager på arbetsplatsens område och vägarbeten i Tyskaksenkaari (se karta). Därefter påbörjas dagschaktningen i området. Den specifika schaktningen av arbetstunneln under jord inleds uppskattningsvis i januari 2015. Schaktningen av arbetstunneln pågår till och med juli 2015.

Efter arbetstunnelprojektet inleds schaktningen av metrodepåns utrymmen. Schaktningsmassorna från båda arbetsfaserna transporteras till Västerleden och vidare för att användas i andra byggprojekt. Transporten av schaktningsmassorna följer sprängningstiderna. Vi utför 1-3 sprängningar per dygn.

Sammalvuori työmaakartta

Arbetstiderna på platsen har fastställts av Miljöcentralen:

Markbyggnadsarbeten och dagschaktning
• må-fr 7-18 (tysta arbeten även 18-22, lö 9-18)
Tunnelschaktning (injektionsborrning, borrning, skalning)
• må-fr 7-18 (tysta arbeten även 18-7)
Sprängningar i tunneln
• må-fr 7-22 och lö 9-18
Lastning och bortforsling av schaktmassor
• må-fr 7-22 och helger 9-22
• När arbetet inte medför olägenheter för de boende, även: må-fr 22-7 och helger
22-9

Sprängningarna i dagschaktet förvarnas med ljudsignaler, korta signaler före sprängningen och en lång ljudsignal efter sprängningen. Under dagschaktningen kommer trafiken på Nöykisgatan att stängas av vid behov.

Vi beklagar de störningar som arbetet medför.

Ytterligare information Destia Oy:
Arbetsplatsens jourtelefon: 040 6682 485
Platschef Mari Borén, Destia Oy, mari.boren(at)destia.fi
Länsimetros responsnummer, må-fr kl. 9-15, tfn. 050 377 3700