Hyljetien kuilun maanpäälliset työt alkavat

SRV Infra aloittaa Hyljetien kuilun maanpäälliset työt viikolla 22. Alue aidataan ja pintamaat poistetaan. Työt jatkuvat porapaalutuksella ja maankaivutöillä viikolla 31. Kuilun louhinta alkaa vuodenvaihteessa. Kuilua louhitaan aluksi avolouhintana ja sen jälkeen alhaalta tunnelista. Avolouhinnasta varoitetaan äänimerkein. Avolouhintavaihe kestää 3-4 viikkoa.

Kuilun viereen sijoittuvalla alueella alkaa lisäksi louheen käsittely jatkokuljetusta varten.
Kaikkien työvaiheiden työajat ovat ma-pe klo 7-18.

Työajat ovat seuraavat:
Maankaivutyöt ma–pe 7–18
Maanpäälliset poraus- ja räjäytystyöt ma–pe 7–18
Maan- ja louheenajo ma–pe 7–18
Louheen välppäys ma–pe 7–18

Muina aikoina töitä tehdessä on edellytyksenä Espoon ympäristökeskuksen päätöksen mukaiset melumittaukset. Työt tullaan tekemään ma-pe 7-18

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:
Työmaan päivystävä puhelin, SRV Infra Oy, puh. 040 183 0090
Projektipäällikkö Ville Järvinen, SRV Infra Oy puh. 0400 128 688
Työmaapäällikkö Risto Hast, SRV Infra Oy puh. 0400 459 827
Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700