Arbetet ovan jord vid schaktet vid Sälvägen inleds

SRV Infra inleder arbetet ovan jord vid schaktet vid Sälvägen under vecka 22. Området inhägnas och ytlagren tas bort. Arbetet fortsätter med borrpålning och grävning under veckorna 24–25. Schaktet börjar brytas i början av juli. Schaktet bryts till en början som dagbrytning och därefter nerifrån tunneln. Vid dagbrytning varnar vi med ljudsignaler. Dagbrytningsskedet pågår i cirka 3–4 veckor.

På området invid schaktet inleds dessutom bearbetning av schaktmassorna för vidare transport.

Arbetstiderna för alla arbetsskeden är mån.–fre. kl. 7–18.

Arbetstiderna är följande:
Grävningsarbete mån.–fre. kl. 7–18
Borrnings- och sprängningsarbete ovan jord mån.–fre. kl. 7–18
Bortforsling av jord- och schaktmassor mån.–fre. kl. 7–18
Harpning av schaktmassor mån.–fre. kl. 7–18

Om arbete utförs övriga tider krävs bullermätningar enligt beslut av NTM-centralen i Nyland. Arbetet kommer att utföras mån.–fre. kl. 7–18

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:
Byggarbetsplatsens journummer SRV Infra Oy, tfn 040 183 0090
Projektchef Ville Järvinen, SRV Infra Oy, tfn 0400 128 688
Byggarbetsplatschef Risto Hast, SRV Infra Oy, tfn 0400 459 827
Länsimetros responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700