Metroinfra kestää aikaa

Metro on rakennettu pitkälle tulevaisuuteen, ja metron on toimittava vuosikymmeniä. Tunneli ja runkorakenteet kestävät aikaa haastavista tunneliolosuhteista huolimatta, mutta erilaiset kevyemmät rakenteet ja järjestelmät tulevat elinkaarensa päähän huomattavasti aikaisemmin. Näitä huolletaan ja ylläpidetään tarkasti laadittujen huoltosuunnitelmien mukaisesti ja uusitaan tarvittaessa, jotta metro olisi toimiva ja turvallinen koko elinkaarensa ajan.

Keskeinen osa vastuullista metroinfran omistamista on ennakoida ja suunnitella korjaus- ja kehitysinvestointi niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä kustannukset, turvallisuus ja toimivuus huomioiden. Ajantasainen huoltokirja on keskeinen osa metroinfran elinkaarisuunnittelua ja vastuullista omistamista. Ajantasainen tieto varmistaa saumattoman toiminnan ja tehokkaan elinkaarihallinnan kaikissa vaiheissa. Tämä edellyttää jatkuvaa Länsimetron tiedonhallintamallin ylläpitämistä ja kehittämistä, jotta metroinfran ylläpitoprosessit olisivat tehokkaita ja tarvittava tieto olisi päivittäisessä metroinfran ylläpidossa helposti löydettävissä. Vastuullista metroinfran omistamista on, ettei korjaus- ja huoltovelkaa synny.