Hyvä hallintotapa on vastuullisuuden perusta

Länsimetro toimii kaikissa tilanteissa vastuullisesti, eettisesti ja lainmukaisesti. Länsimetron yleiset toimintaperiaatteet määrittelevät tapaamme toimia ja vastuullisuus on nivottu kiinteäksi osaksi arjen tekemistä Länsimetrossa. Niin talous, johtamis- ja hallintokäytännöt, lakien ja määräysten noudattaminen, hankinnat, riskienhallinta, viestintä kuin henkilöstöjohtaminen on järjestetty asianmukaisesti ja noudatamme hyvää hallintotapaa. Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi.

Länsimetron johtamisjärjestelmä rakentuu vastuullisuuden näkökulmasta keskeisesti ”yksi yli” – periaatteelle. Tutustu Länsimetron organisaation ja päätöksentekoon.

Länsimetro vastaa merkittävän julkisen omaisuuden ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Tästä syystä Länsimetron toiminnan taloudelliseen suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan kohdistuu erityinen vastuu. Talous-osiosta löydät esimerkiksi tilinpäätökset ja toimintakertomukset. Vastuullisuusnäkökulma tullaan ottamaan entistä selkeämmin osaksi toiminnan raportointia.

Länsimetrossa on omat ohjeistukset lahjonnan ja korruption vastaiselle toiminnalle. Meillä on nollatoleranssi lahjontaa, korruptiota ja mitä tahansa rikkomuksia kohtaan, ja olemme sitoutuneet toimimaan reilusti, ammattimaisesti ja tinkimättömästi kaikissa suhteissamme. Länsimetro ei hyväksy minkäänlaista epärehellistä käytöstä, lahjuksia, korruptiota tai kiellettyjä kilpailua rajoittavia liiketoimia. Merkittävän julkisen investoinnin tilaajana Länsimetro halusi osallistua harmaan talouden torjuntaan. Rakentamisen aikana Länsimetro tekikin tiivistä yhteistyötä aluehallintoviraston ja verottajan kanssa harmaan talouden kitkemiseksi.

Länsimetro Oy:n hankinnoissa noudatetaan erityisalojen hankintalakia. Hankinnat kilpailutetaan, mikäli hankinnan kokonaisarvo ylittää EU kynnysarvon. Euroopan yhteisöjen komissio tarkistaa kynnysarvot kahden vuoden välein erityisalojen hankintadirektiivin 68 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti ja julkaisee tarkistetut kynnysarvot Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tällä hetkellä voimassa olevat kynnysarvot ovat:

  • Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut 431 000 euroa ja
  • Rakennusurakat 5 382 000 euroa.

Länsimetro on vastuullinen työnantaja. Jotta asiantuntijat voivat päivittäin parhaalla mahdollisella tavalla huolehtia metroinfran omistamisesta ja kehittämisestä koko sen elinkaaren ajan, työnantajana Länsimetro Oy huolehtii työntekijöistä koko työsuhteen elinkaaren ajan: toimimme työnantajana vastuullisesti ja huolehtivasti aina siitä, kun henkilö rekrytoidaan siihen, kun henkilö siirtyy muualle. Työsuhteen elinkaaren aikaiseen vastuullisuuteen liittyy mm. työterveys ja -turvallisuus, osaamisen kehittäminen ja yhteisöllisyys. Huolehdimme siitä, että palkkaus on tehtävän vaatimusten mukaista, reilua ja oikeudenmukaista. Toimimme aina lakien, TES:n ja muiden asetusten mukaisesti.  Lue lisää Länsimetrosta työpaikkana.