Matkustaminen länsimetron osuudella on turvallista

Länsimetron tehtävänä on varmistaa, että omistama metroinfra on turvallinen ja toimiva matkustamisympäristö koko sen elinkaarensa ajan.

Matkustajat voivat kokea olonsa turvalliseksi liikkuessaan Länsimetron asemilla. Asemien laiturialueet ovat avaria, yhtenäisiä ja valoisa. Asematiloissa ei ole pitkiä maanalaisia käytäviä tai katvealueita. Metro kulkee koko länsimetron osuuden maan alla: matkustajat voivat kokea olonsa turvalliseksi myös junan kulkiessa tunnelissa. Maanalainen tunnelisto koostuu kahdesta erillisestä palo-osastoidusta tunnelista.  Erilliset tunnelit varmistavat sen, että tulipalotilanteessa palo saadaan eristettyä vain toiseen tunneliin ja matkustajat pääsevät siirtymään turvaan viereiseen tunneliin palo-osastoidun yhdystunnelin kautta. Näitä yhdystunneleita on kahden rinnakkaisen metrotunnelin välissä noin 150 metrin välein.

Lähtökohtana tunnelissa tapahtuviin poikkeustilanteisiin varautumisessa on se, että juna ajetaan aina lähimmälle asemalle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, matkustajat ohjataan turvaan kuulutusjärjestelmän kautta annettavilla ohjeilla. Tärkein paikka kuulutusten antamiselle on juna, jossa ohjeet tavoittavat parhaiten matkustajat.

Länsimetron ratatunnelissa on 1,2 metriä leveät poistumistasot, joita pitkin junasta on turvallista poistua poikkeustilanteissa, kuten tulipalon tai sähkökatkon aikana, metroasemalle tai yhdystunnelin kautta toiseen tunneliin. Tällaisia tasoja on kansainvälisesti vain harvoissa metroissa.

Länsimetron turvallisuusratkaisut ovat edistyksellisiä kansainvälisessäkin mittakaavassa. Länsimetrossa on 52 teknistä järjestelmää, joista merkittävä osa liittyy poikkeustilanteiden hallintaan. Nämä järjestelmät varmistavat matkustajien turvallisen ja vaivattoman poispääsyn poikkeustilanteissa, kuten tulipalon tai sähkökatkon aikana.  Alla on muutamia esimerkkejä Länsimetron turvallisuusratkaisuista:

  • Tilojen turvallisuutta valvotaan ja hallitaan automaattisilla paloilmoitin- ja sammutusjärjestelmillä.
  • Savun leviämistä sekä asemilla että tunneleissa rajoitetaan palo-osastoinneilla sekä ylipaineistus- ja savunhallintajärjestelmillä.
  • Tilojen turvallisuutta valvotaan kameroilla. Metron valvomo seuraa ajantasaisesti junien kulkua ja poikkeustilanteissa valvontakameroiden kuvaa käytetään valvomossa apuna tilanteiden tehokkaaseen ja turvalliseen hoitamiseen.
  • Evakuointitilanteissa myös asemien hissit ovat matkustajien käytössä.
  • Henkilöturvallisuus- ja asetinlaitejärjestelmien toiminta on varmistettu kahdentamalla järjestelmiä, eli järjestelmän rikkoutuessa käytössä on varajärjestelmä.