Omistajakaupunkien hiilineutraalisuustavoitteiden tukeminen

Länsimetro Oy tukee omistajiensa Espoon ja Helsingin kaupunkien tavoitetta olla hiilineutraaleja kaupunkeja vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää Espoon tavoitteista ja Helsingin tavoitteista.

Yksi keskeinen keino kasvihuonepäästöjen vähentämisessä on kestävän liikkumisvaihtoehdon tarjoaminen. Pääkaupunkiseudulla metro on joukkoliikenteen selkäranka itälänsisuunnassa. Länsimetron metroinfra on keskeinen osa metrolinjastoa. Metro liikuttaa ympäristöystävällisesti ja tehokkaasti suuria määriä ihmisiä fossiilisia polttoaineita käyttävään liikenteeseen verrattuna. Metro mahdollistaa myös tiiviin kaupunkirakenteen kehittymisen metroradan varrella. Metroinfran omistajana Länsimetro Oy tukee asiantuntijuudellaan sitä, että metro on houkutteleva, turvallinen ja toimiva liikkumisvaihtoehto, ja metroinfra palvelisi matkustajia myös vuosikymmenten päästä.

Länsimetron metroinfra on keskeinen osa metrolinjastoa. Metrolinjasto on pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen selkäranka länsi–itäsuunnassa.

Länsimetro on mukana Espoon kaupungin VLR-raportissa. VLR eli Voluntary Local Review on kaupunkitasoinen vapaaehtoinen kestävän kehityksen raportti, jossa arvioidaan, miten kaupunki edistää YK:n Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteita. Lue lisää Espoon kaupungin VLP-raportista.

Energiatehokkuuden kehittämiseksi Länsimetron omistamissa kiinteistöissä tehdään energiakatselmuksia, jotta voitaisiin vähentää hiilidioksidipäästöjä, pienentää energiankulutusta ja tuottaa kustannussäätöjä.  Katselmuksien perusteella ryhdytään kartoittamaan kustannustehokkaita energiansäästötoimenpiteitä ja päästövähennyksiä.

Ympäristöä tarkkaillaan

Länsimetro toteuttaa ympäristölupien mukaista ympäristötarkkailua omistamansa ratalinjan ja asemien vaikutuspiirissä elinkaarensa kaikissa vaiheissa. Tarkoituksena on huomioida ympäristö ja minimoida metroinfran ympäristövaikutukset.

Länsimetron rata kulkee koko matkansa ajan tunnelissa syvällä maan alla, joten radalla ei ole välittömiä luontovaikutuksia. Ympäristön meluhaitat ovat myös vähäisiä, kun metro on toteutettu maanalaisena. Metrosta aiheutuva tärinä on vähäistä, eikä sillä ole merkitystä maanpäällisten rakenteiden kestävyyteen.

Tutustu myös Matinkylä-Kivenlahti-osuuden louhinnan ja rakentamisen aikaisiin ympäristöselontekoihin.