Fastighetsbesiktningar

Innan brytningsarbetet inleds utförs en begynnelsebesiktning av alla byggnader som ligger på ca 150 meters avstånd från den framtida metrobanan och arbetstunnlarna. Efter slutförd entreprenad utförs en slutbesiktning för att upptäcka eventuella skador.

Besiktningsföretaget kontaktar fastighetens ägare eller disponent för att komma överens om en tidpunkt för besiktningen.

Syftet med besiktningen är att kartlägga fastigheternas konstruktion och skick.

Alla eventuella känsliga apparater i lägenheterna och kontoren i byggnaderna kommer att skyddas. De vanligaste känsliga apparaterna i hushåll är bordsdatorer med hårddisk. Bärbara datorer, videokanoner och lagrande digitalboxar fordrar däremot inget separat skydd.

På sträckan Mattby-Stensvik utförs besiktningarna av arbetstunnelentreprenaderna av Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy, kontaktperson projektledare DI Tommi Salomaa, tfn 0207 437 406. Besiktningar av schaktningar av stationer och ja bantunnlar utförs av Finnrock Oy, kontaktperson projektledare Eero Hurmalainen, tfn 010 832 1306

Ofta förekommande frågor och svar om besiktningarna

Behöver bostadsägaren vara hemma under besiktningen?
Nej. Husbolagets representant övervakar besiktningen.

Kan jag tacka nej till besiktningen?
Om du vill kan du tacka nej till besiktningen genom förhandsanmälan till besiktningsutföraren eller disponenten.

Vad händer om jag glömmer besiktningen och låser min dörr i baklås? Kan jag få en ny tid för besiktningen?
Du kan kontakta besiktningsutföraren och försöka komma överens om en ny tid. Vi ser helst att detta inte ska hända.

Hur långt på förhand kommer besiktningstidpunkten att meddelas?
Besiktningsutföraren kommer att meddela tidpunkten och tillvägagångssättet för besiktningen per brev 1-2 veckor före besiktningen.

Kan mitt husdjur stanna i bostaden under besiktningen?
Vi ser helst att husdjursägare är hemma under besiktningen. Detta är dock inte absolut nödvändigt, om husdjuret kan låsas in i ett rum under besiktningen. Besiktningsutföraren ska dock alltid informeras om att det finns husdjur i bostaden, t.ex. med en lapp på dörren där man skriver vad för djur som finns i bostaden och var i bostaden djuret befinner sig.

Hur vet jag att besiktningsutföraren är pålitlig?
Tidpunkten för besiktningen meddelas alltid per brev till alla boende 1-2 veckor före besiktningen. De besiktningsutförare som Länsimetro har anlitat visar alltid sitt ID-kort som ska innehålla Länsimetros logotyp. En representant av husbolaget, t.ex. disponenten eller fastighetsskötaren, är alltid närvarande under besiktningen.

Vad ska jag göra om jag inte har fått någon information om besiktningen och besiktningsutföraren vill komma in i bostaden?
Om du inte har fått något förhandsbesked om besiktningen och den person som vill komma in för att utföra besiktningen inte har något ID-kort, ska han/hon inte släppas in i bostaden. Misstankar om obehöriga personer ska alltid rapporteras till Länsimetro och helst även till polisen.

I vilken ordning genomförs besiktningarna av fastigheterna?
Först kommer besiktningar att utföras i fastigheter som ligger på ca 150 meters avstånd från arbetstunnlarna. Först därefter kommer besiktningar att utföras i fastigheter som ligger i närheten av bantunneln.

Kan schaktningen inledas även om alla besiktningar inte har genomförts?
Besiktningar av alla fastigheter som ligger i närheten av schaktningsområdet, dvs. inom ca 150 meters radie, ska vara genomförda innan schaktningen kan påbörjas. När schaktningen framskrider måste besiktningar utföras minst i motsvarande takt.

När brukar besiktningarna utföras?
Den bästa tidpunkten för besiktningarna är precis innan schaktningarna inleds. Detta ger den pålitligaste och mest aktuella bilden av fastighetens skick före schaktningen. Besiktningen brukar utföras ett par månader före schaktningen inleds. Schaktningen kan därför redan ha inletts och alla fastigheter vid slutändan av entreprenaden kanske inte har besiktigats ännu.