Turvallisin metrotyömaa -kilpailu

Turvallisuuteen kiinnitettiin huomiota rakentamisprojektin aikana ja Länsimetro haastoi urakoitsijat rakentamaan turvallisesti. Työmaaturvallisuuden ja hyvien turvallisuuskäytäntöjen kehittämiseksi käynnissä oli metrotyömaille Turvallisin metrotyömaa -kilpailun, jolla kannustettiin urakoitsijoita turvalliseen rakentamiseen. Turvallisin metrotyömaa -kilpailu ratkaistiin puolivuosittain tammi-kesäkuun ja heinä-joulukuun toiminnan perusteella.

Kilpailuun osallistuivat automaattisesti kaikki Länsimetro-hankkeen urakat, jotka olivat käynnissä koko kilpailuajan.

Tavoitteena oli nolla tapaturmaa

Kilpailussa työmaita kannustettiin ennaltaehkäisevään työhön ja turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Kilpailukriteerit noudattivat Länsimetro-hankkeen työmaaturvallisuudelle asetettuja tavoitteita. Kilpailussa huomioitiin kuusi eri osa-aluetta; MVR-/TR-mittarit, toimenpiteisiin johtaneet turvallisuushavainnot, läheltä piti-tilanteet, onnettomuustapahtumat huomioiden henkilövahingot, ympäristövahingot sekä omaisuusvahingot.

Kilpailukauden painotus oli ennaltaehkäisevässä työssä. Toimenpiteisiin johtaneilla turvallisuushavainnoilla oli suuri rooli turvallisin metrotyömaa-kilpailussa, jolloin urakoitsijoita kannustettiin kilpailun myötä kiinnittämään turvallisuuteen huomiota jo ennakolta ja tekemään korjaavia toimenpiteitä onnettomuuksien välttämiseksi. Urakoitsija teki viikoittain MVR-/TR-mittauskierroksen, jossa havainnoitiin työmaan sen hetkinen tilanne ja turvallisuustaso. Viikkotarkastukset toivat esille työmaan mahdolliset turvallisuuspuutteet, mutta samalla antoi tunnustusta kunnossa olevista asioista.

Puolivuosittaisen kilpailun voittajatyömaa sai haltuunsa Länsimetro-hankkeen Turvallisin metrotyömaa -kilpailun kiertopalkinnon. Turvallisin metrotyömaan kilpailun voittivat:

  • Espoonlahden metroaseman rakennusurakka (1.1.-30.6.2019)
  • Espoonlahden metroaseman rakennusurakka (1.7.-31.12.2019)
  • Espoonlahden metroaseman rakennusurakka (1.1.-30.6.2020)
  • Ratalinjan rakennusurakka (1.7.-31.12.2020)
  • Kaitaan metroaseman rakennusurakka (1.1.-30.6.2021)

MVR-mittari on havainnointiin perustuva menetelmä maa- ja vesirakennustyömaan turvallisuustason mittaamiseksi. MVR-mittarilla havainnoidaan kunnossa olevat ja parannusta vaativat turvallisuusasiat. TR-mittari on puolestaan talonrakennustyömaan turvallisuuden mittausmenetelmä. Turvallisuusmittari kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin ja myönteisen palautteen avulla motivoi kehittämään työtapoja.