Ympäristökeskus päätti Ruoholahden työajoista

Uudenmaan ympäristökeskus on hyväksynyt Länsimetro Oy:n tekemän ilmoituksen tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta Ruoholahdessa. Työajaksi melua aiheuttavien töiden osalta ympäristökeskus määritteli pääsääntöisesti klo 7-22 välisen ajan arkipäivisin.

Ilmoitusta koskevat työt Ruoholahdessa käsittävät olemassa olevan metron kääntöraiteen suojaamista varten tehtävän kiinnityksen poraamisen kallioon, ajotunnelin suuaukon laajentamistyön sekä ajotunnelin, ratatunnelin ja pystykuilun louhintatyöt. Melua aiheuttavia työvaiheita ovat kallion poraus, räjäytys ja rusnaus eli irtonaisten lohkareiden poistaminen kallioseinämästä.

Maan päällä tehtävän louhinnan osalta poraus-, räjäytys- ja rusnaustöitä saa tehdä arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7─18. Mikäli poraus- tai rusnaustöitä tehdään klo 18─22, töiden melutaso asuin-, potilas- ja majoitushuoneissa saa olla enintään 40 dB. Mikäli räjäytyksiä tehdään klo 18 jälkeen, tiedotetaan niiden ajankohdista melun ja tärinän vaikutusalueen herkille kohteille.

Tunnelissa maan alla poraus- ja rusnaustöitä saa tehdä maanantaista perjantaihin klo 7─18. Mikäli töitä joudutaan tekemään klo 18─22, melutaso asuin-, potilas- ja majoitushuoneissa saa olla enintään 40 dB. Räjäytyksiä saa tehdä tunnelissa arkipäivisin klo 7─22.

Suojausrakenteiden kiinnittämiseen liittyvää porausta voidaan tehdä vain yöllä klo 00─05 välisenä aikana metron liikennöinnistä johtuen. Työ ei saa aiheuttaa asuin-, potilas- ja majoitushuoneissa 30 dB:n melutason ohjearvon ylitystä.

Ruoholahdesta louhittavat kalliomassat kuljetetaan Jätkäsaareen. Kuljetusreitti Jätkäsaareen on Salmisaarenkatu – Porkkalankatu – Laivapojankatu – Jätkäsaari. Louhetta ei kuljeteta asuntokatuja pitkin yöaikaan klo 22.00─7.00.

Uudenmaan ympäristökeskuksen hyväksymä ilmoitus perustuu Valtioneuvoksen päätökseen melutason ohjearvoista. Melutasoa havainnollistaa se, että lehtien havina vastaa noin 20 dB:n, kuiskaus 40 dB:n ja tavallinen puheääni 60 dB:n tasoa.

Ruoholahden ajotunneli- ja metrotunneliurakka ajoittuu alustavasti marraskuusta 2009 toukokuuhun 2011. Aikataulu päivitetään, kun urakoitsijat on valittu. Rakennustöistä tiedotetaan lähialueen asukkaille ja toimijoille ennen töiden alkamista ja säännöllisesti koko rakennusajan. Länsimetro Oy seuraa reaaliaikaisesti louhintatärinöitä ja louhinnan etenemistä sekä töiden aiheuttamaa melua, tärinää ja muita ympäristövaikutuksia.