Työyhteenliittymä METRO voitti kolmannen Turvallisin metrotyömaa -kilpailun

Länsimetron Turvallisin työmaa -kilpailun on voittanut jo toistamiseen suomalaisen Destian ja tsekkiläisen Metrostav a.s:n muodostama työyhteenliittymä METRO. Tarkasteluajanjaksolla heinäkuun alusta joulukuun 2011 loppuun TYL METRO:lle ei sattunut yhtään tapaturmaa tai onnettomuutta. Kilpailu järjestetään puolivuosittain ja siihen osallistuu länsimetron kaikki käynnissä olevat urakat.

– Olemme todella tyytyväisiä saadessamme palkinnon jo toistamiseen. Tämä kertoo, että teemme asiat oikein ja keskitymme olennaiseen, tiivistää Vaclav Pavlovsky Metrostav a.s:sta vastaanottaessaan palkinnon.

Länsimetro-hankkeen työmaaturvallisuuskilpailussa kilpailukaudella käynnissä olleita louhintaurakoita arvioitiin onnettomuustaajuuden ja MVR-mittauksen1 perusteella. Urakkakohtainen tapaturmataajuus painoi kilpailukauden arvostelussa 60 prosenttia ja MVR-mittaustulokset 40 prosenttia.

Länsimetro-hankkeen onnettomuustaajuuteen luetaan mukaan sekä työmaalla työskenteleville tapahtuneet tapaturmat että työmaan toiminnoista kolmansille osapuolille aiheutuneet henkilövahingot. Voittajatyömaalla ei tapahtunut kilpailukaudella tapaturmia. TYL METRO:n edustaja sai haltuunsa Länsimetro-hankkeen Turvallisin metrotyömaa -kiertopalkinnon, joka on kullattu ratakisko.

Neljäs kilpailukausi meneillään

Turvallisin metrotyömaa -kilpailut jatkuvat puolivuosittain. Hankkeen neljäs Turvallisin metrotyömaa -kilpailu on parhaillaan käynnissä ja se päättyy 30.6.2012. Ensimmäisen kilpailun voitti myös TYL METRO ja toisen YIT Rakennus Oy.

– Haluamme kilpailun avulla korostaa turvallisen ja huolellisen rakentamisen periaatteita. Käynnissä olevalla kilpailukaudella, joka päättyy kesäkuun lopussa, käännämme painotukset toisin päin. MVR-mittaustulosten painotus on 60 % ja urakkakohtainen tapaturmataajuus 40 %. Tällä halutaan korostaa ennakoivien toimien tärkeyttä. MVR-mittarit tukevat turvallista työtapaa ja hyvää työmaajärjestystä, kertoo Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen.

Kilpailun juryssa ovat mukana Marjo Vuola Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, työsuojeluinsinööri Jukka Hietavirta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen, viestintäpäällikkö Satu Linkola ja vuorovaikutusinsinööri Reijo Jokela, sekä hankkeen turvallisuuskoordinaattorit Ulla Valtonen (suunnittelu), Aku Kallio (rakentamisen valmistelu ja hankinnat) sekä Jorma Teelahti (rakentaminen) Sweco Oy:stä.

Länsimetron ratatunneleita on louhittu jo melkein kymmenen kilometriä ja ajotunneleista reilu neljä kilometriä. Uutta tunnelia syntyy yli kilometri kuukaudessa.

1 MVR-mittaus on havainnointiin perustuva menetelmä maa- ja vesirakennustyömaan turvallisuustason mittaamiseksi. Viikoittaisilla havainnointikierroksilla kerätään havaintoja mm. työmaan järjestykseen ja varastointiin sekä liikennejärjestelyihin liittyen sekä suojausten ja varoalueiden asianmukaiseen kuntoon ja määrään.

Lisätietoa

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Matti Kokkinen, puh. 050 347 1558