Konsortium METRO vann igen

Konsortium METRO vann den tredje tävlingen om Västmetrons säkraste byggarbetsplats
Västmetrons tävling Den säkraste byggarbetsplatsen har vunnits för andra gången av Konsortium METRO som bildades av finska Destia och tjeckiska Metrostav a.s. Under referensperioden från början av juli till slutet av december 2011 inträffade inga olycksfall eller tillbud för TYL METRO. I tävlingen, som arrangeras varje halvår, deltar alla pågående byggentreprenader för Västmetron.

Vi är verkligen nöjda med att redan få priset för andra gången. Det visar att vi gör sakerna på rätt sätt och koncentrerar oss på det väsentliga, sammanfattar Vaclav Pavlovsky från Metrostav a.s. när han tar emot priset.

I Västmetroprojektets tävling om den säkraste byggarbetsplatsen deltog sådana schaktnings- och sprängningsarbeten som pågick under tävlingsperioden och varje byggentreprenad bedömdes enskilt utifrån olycksfrekvens och MVR-mätning1. Under tävlingsperioden stod olycksfrekvensen för 60 procent av bedömningen och MVR-mätningsresultaten stod för 40 procent.

I olycksfrekvensen för Västmetrons byggprojekt ingår olycksfall som drabbat arbetstagare på byggarbetsplatsen och även personskador som åsamkats tredje part till följd av verksamheten på byggarbetsplatsen. Under tävlingsperioden skedde inga olycksfall på den byggarbetsplats som utgick med segern.
TYL METRO:s representant fick ta emot den förgyllda järnvägsskenan, det vill säga vandringspriset för Den säkraste byggarbetsplatsen inom Västmetrons byggprojekt.

Fjärde tävlingsperioden pågår

Västmetrons tävlingar om Den säkraste byggarbetsplatsen fortsätter ett halvår åt gången. Projektets fjärde tävlingsperiod pågår som bäst och avslutas 30.06.2012. Även den första tävlingen vanns av TYL METRO och den andra av YIT Rakennus Oy.

– Syftet med tävlingen är att framhålla de principer som gäller för att bygga säkert och omsorgsfullt. Under den pågående tävlingsperioden, som avslutas i slutet av juni, kastar vi om viktningen av resultaten. Viktningen för MVR-mätningsresultaten blir 60 % och för den entreprenadspecifika olycksfallsfrekvensen 40 %. Genom detta vill vi betona hur viktiga förebyggande åtgärder är. MVR-mätarna stöder säkra arbetssätt och god ordning på arbetsplatsen, berättar Västmetrons verkställande direktör Matti Kokkinen.

I tävlingens jury sitter Marjo Vuola från Nylands Närings-, trafik- och miljöcentral, arbetarskyddsingenjör Jukka Hietavirta från Södra Finlands regionförvaltningsverk, Västmetro Ab:s verkställande direktör Matti Kokkinen, kommunikationschef Satu Linkola och interaktionsingenjör Reijo Jokela, samt projektets säkerhetssamordnare Ulla Valtonen (planering), Aku Kallio (byggförberedelser och bygganskaffningar) samt Jorma Teelahti (byggverksamhet) från Sweco Oy.

Närmare tio kilometrar av Västmetrons spårtunnlar har redan schaktats och drygt fyra kilometer av körtunnlarna. Mer än en kilometer ny tunnel skapas varje månad.

1 MVR-mätning är en metod som fastställer säkerhetsnivån vid jord- och vattenbyggplatser utifrån observationer. Varje vecka görs en runda på byggarbetsplatsen för att samla in observationer om bland annat ordning, förvaring och trafikarrangemang samt att skyddsutrustning och skyddszoner fyller de krav som gäller för skick och antal.

Mer information

Länsimetro Oy:s verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558