Länsimetron pelastusharjoitus Espoossa Keilaniemessä torstaina 29.3.2012

Helsingin ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset järjestävät pelastusharjoituksen Länsimetron louhintatyömaalla Keilaniemessä osoitteessa Miestentie 11 torstaina 29.3. klo 13-16. Kuvitteellisessa onnettomuustilanteessa kahden tunnelissa työskentelevän henkilön päälle on pudonnut kivi ja lisäksi kaksi muuta henkilöä on loukkaantunut. Pelastusharjoituksen tavoitteena on harjoitella pelastamista tunneliolosuhteissa ja samalla testata pelastuslaitosten, Länsimetron ja urakoitsijan keskinäistä yhteistoimintaa.

Harjoitus on seitsemäs Länsimetron työmaalla järjestettävä pelastusharjoitus. Harjoituksen osapuolia ovat Keilaniemen urakoitsija YIT Rakennus, Helsingin pelastuslaitos sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos. Harjoitus kestää kokonaisuudessaan noin kolme tuntia.

Harjoitus ei keskeytä liikennettä Miestentiellä. Tarpeen vaatiessa liikennettä ohjataan paikanpäällä.
Yleisöä pyydetään välttämään turhaa liikkumista harjoituspaikan läheisyydessä.

Lisätietoa harjoituksesta

Palomestari Clas Tallberg, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, puh. (09) 8168 4294
Viestintäpäällikkö Satu Linkola, Länsimetro, puh. 046 877 3392