Seitsemän vuoden urakka valmistuu elokuussa – metrolla Espooseen 15.8.

Länsimetron kahdeksan asemaa ja 14 kilometriä pitkä ratalinja Matinkylään aukeaa liikenteelle 15.8.2016. Länsimetro on työllistänyt louhintojen ja rakentamisen aikana noin 1 500 rakentajaa ja henkilötyövuosia kertyy noin 4 500.  Hankkeen loppukustannusennuste on 1 088 miljoonaa euroa. Länsimetron hankesuunnitelmassa hankkeen kustannuksiksi arvioitiin 713,6 miljoonaa euroa (2007 hintatasossa). Indeksikorotus huomioiden kustannusarvio oli 848,0 miljoonaa euroa. Kustannukset ovat ylittymässä hankesuunnitelman mukaisesta laajuudesta 240 miljoonaa euroa eli 28,3 prosenttia.

Rakentaminen alkoi louhintatöillä marraskuussa 2009. Tunnelilouhinnat saatiin päätökseen helmikuussa 2014 ja kiskotus valmistui joulukuussa 2015. Asemien ja kahden rinnakkaisen ratatunnelin lisäksi hankkeessa on rakennettu 15 pystykuilua hätäpoistumista, ilmanvaihtoa, paineentasausta ja savunpoistoa varten, 9 raiteenvaihtohallia sekä yhteensä 54 rinnakkaiset tunnelit yhdistävää yhdystunnelia.  Metron 52 erilaista automaatiojärjestelmää huolehtivat matkustusturvallisuudesta.  Turvallisuuden varmistaa lisäksi esimerkiksi 32 savunpoistopuhallinta, automaattiset palonilmaisujärjestelmät, palonsammutusjärjestelmät ja palo-ovet sekä 8 varavoimakonetta. Kaikki metron sisäänkäynnit ovat esteettömiä. Metrossa on yhteensä 46 hissiä ja 72 liukuporrasta.

Kuluvan kevään aikana asemilla testataan eri järjestelmiä itsenäisesti, asemittain ja yhteiskäytössä. Junien koeajot alkavat maaliskuussa. Kun liikenne alkaa, aiemmin Kamppiin päätyneet bussilinjat ajetaan HSL:n laatiman liityntäliikennesuunnitelman mukaisesti Matinkylän ja Tapiolan liityntäterminaaliasemille. Metroliikenteen vuorovälit tihenevät nykyisestä. Metroa liikennöidään kahdella linjalla: Matinkylä–Vuosaari ja Tapiola–Mellunmäki. Arkisin ruuhka-aikoina vuoroväli linjojen yhteisellä osuudella (Tapiola–Itäkeskus) on kaksi ja puoli minuuttia. Nykyisin metro liikennöi ruuhka-aikoina neljän minuutin vuorovälillä.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy, toimitusjohtaja Matti Kokkinen, puh. 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi

Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin yhteisesti omistama yhtiö, jonka tehtävänä on länsimetron rakentaminen. Ruoholahti–Matinkylä -osuus avataan liikenteelle elokuussa 2016. Matinkylä–Kivenlahti -osuuden rakentaminen on käynnissä. Osuus valmistuu 2020.

Länsimetron rakentaminen kuvina