Den sju år långa entreprenaden slutförs i augusti – metron kör till Esbo 15.8

Västmetrons åtta stationer och 14 kilometer långa bana till Mattby öppnas för trafik 15.8.2016. Under schaktnings- och byggarbetena har Västmetron sysselsatt cirka 1 500 byggare som gjort totalt cirka 4 500 årsverken. De prognostiserade totala kostnaderna för projektet är 1 088 miljoner euro. I Västmetrons projektplan uppskattades kostnaderna till 713,6 miljoner euro (enligt prisnivån 2007). När indexförhöjningen beaktas utgjorde kostnadsförslaget 848,0 miljoner euro. Kostnaderna håller på att överskrida kostnadsförslaget i projektplanen med 240 miljoner euro, dvs. med 28,3 procent.

Byggarbetet inleddes med schaktningsarbeten i november 2009. Tunnelschaktningarna slutfördes i februari 2014 och rälsläggningen i december 2015. I projektet har utöver stationerna och de två parallella bantunnlarna byggts 15 vertikalschakt för nödutgång, ventilation, tryckutjämning och rökventilation, 9 banbyteshallar samt totalt 54 förbindelsetunnlar mellan de parallella tunnlarna. Sammanlagt 52 olika automationssystem i metron sörjer för säkerheten under resorna. Ytterligare säkerhetsanläggningar är till exempel 32 rökventilationsfläktar, automatiska branddetektorsystem, släckningssystem och branddörrar samt 8 reservkraftaggregat. Alla ingångar till metron är tillgängliga. Det finns sammanlagt 46 hissar och 72 rulltrappor i metron.

De olika systemen testas självständigt, stationsvis och i samanvändning under våren. Provkörningen av tågen börjar i mars. När trafiken inleds, körs de busslinjer som tidigare haft Kampen som ändhållplats i enlighet med HRT:s plan för anslutningstrafiken till anslutningsterminalstationerna i Mattby och Hagalund. Turintervallerna i metrotrafiken blir kortare. Metron kör på två linjer: Mattby–Nordsjö och Hagalund–Mellungsbacka. Under rusningstider på vardagar är turintervallen på linjernas gemensamma avsnitt (Hagalund–Östra centrum) två och en halv minut. I dag kör metron med fyra minuters turintervaller under rusningstid.

Ytterligare information:
Länsimetro Ab, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi.

Länsimetro Oy är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har till uppgift att bygga västmetron. Sträckan Gräsviken–Mattby öppnas för trafik i augusti 2016. Byggandet av sträckan Mattby–Stensvik har inletts. Sträckan blir klar 2020.

Byggandet av västmetron på bild