Ratalinja nappasi ensimmäisen Länsimetron Yhteistyö-palkinnon

Yhteistyö-palkinto on Länsimetron oma kiertopalkinto, jonka saaja valikoituu käynnissä olevien työmaiden joukosta kaksi kertaa vuodessa.  Ensimmäisen Yhteistyö-palkinnon voitti Ratalinjan työmaa, joka rakentaa seitsemän kilometrin pituisen ratalinjan sekä seitsemän kuilua ja 32 yhdystunnelia Matinkylä–Kivenlahti -osuudelle. Tutustu ratalinjaan.

– Yhteistyö ja vuorovaikutus eri toimijoiden välillä korostuu Länsimetron kaltaisessa mittavassa megahankkeessa. Haluamme mitata yhteistyötä ja luottamusta jokaisessa rakennusurakassa ja puuttua mahdollisiin yhteistyön esteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen kuin niistä muodostuu ongelmia hankkeen etenemiselle, kertoo Matinkylä–Kivenlahti-hankkeen projektijohtaja Jaakko Naamanka.

Yhteiset tilat varmistavat tiedonkulun ja vahvistavat yhteishenkeä

Palkinnon saaja valikoituu käynnissä olevien työmaiden joukosta kahdesti vuodessa. Tavoitteena on yhteistyön ja luottamuksen jatkuva parantaminen. Länsimetro mittaa yhteistyön sujuvuutta työmailla hankkeen johtamismalliin integroidulla kyselytutkimuksella neljästi vuodessa.  Mittauksia on tehty kesäkuusta 2018 sitä mukaa kuin rakennusurakat ovat käynnistyneet. Kaikki rakennuskohteen rakentamiseen osallistuvat tahot vastaavat kyselyyn. Vastaajat antavat numeerisen arvion ja vapaita kommentteja eri teemoista. Mittaamisessa käytetään Celkee Insight -palvelua. Mittaaminen antaa tietoa tiedonkulusta, yhteistyöstä, luottamuksesta ja ammattiylpeydestä.  Palkinnon kriteereinä ovat kyselyssä mitattavien teemojen keskiarvon lisäksi työmaan tuloksen myönteinen kehitys, vastauskattavuus vastaajaryhmittäin ja kommenttien määrä.

Kyselyssä mitattavien teemojen keskiarvo on ratalinjalla korkealla tasolla. Ratalinjalla tiedonkulku ja yhteistyö ovat kehittyneet positiivisesti koko mittaamisajanjakson aikana. Lisäksi ratalinjan vastaajat aktivoituivat kommenttien antamisessa. Ratalinjan vastauskattavuus oli suhteellisen hyvällä tasolla, 60 %.

– Meillä on työmaalla aito BigRoom-toimintatavan tyyli: työskentelemme yhdessä yhteisissä tiloissa. Tieto kulkee paremmin ilman turhia ovia ja muutamalla askeleella on mahdollista välttää loputtomat sähköpostikeskustelut. Kun tieto kulkee, on helpompi tähdätä yhteiseen maaliin, rakennuttajapäällikkö Jenni Matikka nostaa esimerkiksi työmaan hyvistä käytännöistä yhteistyön kannalta.

Rakentamisen toisessa vaiheessa Länsimetro-projektissa Ratalinjan työmaa rakentaa seitsemän kilometrin pituisen ratalinjan sekä seitsemän kuilua ja 32 yhdystunnelia Matinkylä–Kivenlahti -osuudelle.

Länsimetro mittaa yhteistyön sujuvuutta työmailla – lue lisää.