Yhteistyö

Länsimetro mittaa yhteistyön sujuvuutta työmailla

Länsimetron kaltaisessa mittavassa rakennushankkeessa yhteistyö ja vuorovaikutus eri toimijoiden välillä korostuu. Länsimetron kakkosvaiheen rakennusurakat toteutetaan projektinjohtourakoina. Kaikki rakennuskohteen rakentamiseen osallistuvat tahot arvioivat urakan yhteistyötä ja vuorovaikutusta neljä kertaa vuodessa. Yhteistyön sujuvuutta mitattiin hankkeen johtamismalliin integroidulla kyselytutkimuksella neljästi vuodessa.

Mittaaminen antaa tietoa tärkeimmistä rakennushankkeen luottamuksen elementeistä

  • tiedonkulusta,
  • yhteistyöstä,
  • luottamuksesta ja
  • ammattiylpeydestä.

Länsimetron Yhteistyö-palkinto

Yhteistyö-palkinto on Länsimetron oma palkinto, jonka voittaja valikoitui käynnissä olevien työmaiden joukosta kahdesti vuodessa. Tavoitteena on työmaan eri toimijoiden yhteistyön ja luottamuksen jatkuva parantaminen.

Palkinnon kriteereinä ovat edellä kuvatun mittarin neljän elementin keskiarvo, positiivinen muutos tuloksessa, vastauskattavuus ja kommenttien määrä. Puolivuosittaisen kilpailun voittajatyömaa sai haltuunsa kilpailun kiertopalkinnon Kultainen sydän -taulun.