Länsimetron ja HKL:n käyttöönottokatsaus 15.9.

Kuluneen viikon tapahtumat:

• Valvomojärjestelmät toimivat, mutta käyttökuntoon saattamista jatketaan.
• 14.9. suoritettu aikataulun mukainen koeajo keskeytettiin länsimetron sähköjärjestelmän häiriöiden vuoksi. Lisäksi koeajon aikana esiintyi muita pienempiä, peräkkäisiä liikennehäiriöitä.
Sähköjärjestelmän häiriössä radan suojajärjestelmä toimi suunnitellusti asetettujen raja-arvojen mukaisesti ja keskeytti liikenteen. Tarvittavat toimenpiteet ovat käynnissä ja niiden vaikutus testataan seuraavan koeajon aikana, joka suoritetaan vain länsimetron alueella ensi tiistaina.

Jäljellä olevat tehtävät ennen liikenteen aloittamista:

• Metron käyttöön tarvittavissa järjestelmissä olevien vikojen korjaaminen
• Paloilmoitinjärjestelmän kytkeminen Hätäkeskukseen
• Valvomojärjestelmien siirto HKL:n tuotannon esivaiheen käyttöön
• Aikataulun mukaisen liikenteen kokeilu koko metrolinjan osuudella vähintään kolmen päivän aikana onnistuneesti
• Asemien ja radan ylläpidon tuotannon esivaihe (HKL): Metron toimintavarmuuden ja luotettavuuden varmistaminen ja mahdollisesti havaittavien puutteiden korjaaminen, HKL:n henkilöstön valmiuden kohottaminen
• Yleisöpelastusharjoitukset ennen matkustajaliikenteen alkamista
• Viranomaishyväksynnät matkustajaliikenteen aloittamiseen

Tilannekatsaukset päättyvät. Rakennusvalvonnat ovat puoltaneet länsimetron avaamista matkustajaliikenteelle. HKL tiedottaa jatkossa koeajoista ja HSL ilmoittaa metroliikenteen alkamisen ajankohdasta.

Lisätietoja:
HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski, p. 040 520 6710
Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi, p. 040 823 2086