Länsimetros och HST:s idrifttagningsbesiktning 15.9

Den gångna veckans händelser:

 • Kontrollrumssystemen fungerar, men färdigställningen till drifttillstånd fortsätter.
  • Den tidtabellsenliga provkörningen 14.9 avbröts på grund av störningar i Västmetrons elsystem. Dessutom uppstod det några mindre, successiva trafikstörningar.
  Vid en störning i elsystemet fungerade spårets skyddssystem som planerat enligt de inställda gränsvärdena och avbröt trafiken. Nödvändiga åtgärder pågår och effekterna av dessa testas under nästa provkörning, som genomförs enbart inom Västmetro-området nästa tisdag.

Återstående uppgifter innan trafiken påbörjas:

 • Reparation av fel i system som behövs för idrifttagning av metron
  • Anslutning av brandlarmssystemet till Nödcentralen
  • Överföring av kontrollrumssystemen till användning i HST:s inledande produktionsfas
  • Framgångsrikt tidtabellsenligt försök med trafik längs hela metrolinjeavsnittet under minst tre dagar
  • Inledande fas av stations- och spårunderhållsproduktion (HST): säkerställning av metrons driftsäkerhet och tillförlitlighet och reparation av eventuella brister som upptäcks, höjning av beredskapen hos HST:s personal
  • Offentlig räddningsövning innan passagerartrafik påbörjas
  • Myndighetsgodkännanden för att påbörja passagerartrafik

Nästa lägesrapport 22.9.

Mer information:
HST:s verkställande direktör Ville Lehmuskoski, tfn 040 520 6710
Länsimetro Oy:s verkställande direktör Ville Saksi, tfn  040 823 2086