Länsimetro valitsi Congrid Oy:n laadun ja turvallisuuden hallintaan

Länsimetro on valinnut rakennustyömaan laadun- ja turvallisuuden hallintaan ja valvontaan erikoistuneen ohjelmistoyritys Congrid Oy:n Länsimetron Matinkylä-Kivenlahtiosuuden kumppaniksi.

Yhteistyössä luotiin rakennushankkeen tarpeisiin ratkaisu, jonka avulla Länsimetro pystyy reaaliaikaisesti seuraamaan hankkeen jokaisen työmaan turvallisuustilannetta, laatutarkastusten etenemistä ja kokonaistilannetta. Ratkaisu tarjoaa  helppokäyttöisen tavan yhdistää kaikki työmaan toiminnot ohjelmiston avulla yhdeksi kokonaisuudeksi.

”Länsimetron kakkosvaiheessa rakennamme viisi asemaa, 14 kilometriä ratalinjaa ja maanalaisen varikon. Yksi asema vastaa laajuudeltaan keskisuuren ostoskeskuksen rakentamista, tosin maan alle. Tarvitsemme työkaluja tämän kokonaisuuden hallintaan ja valvontaan. Työmaakäyttöön Congrid soveltuu hyvin”, toteaa Länsimetro Oy:n rakentamisjohtaja Tero Palmu.

Yhteistyössä Länsimetro pääsee seuraamaan rakennushankkeen eri työvaiheiden laadun ja turvallisuuden mittareita reaaliaikaisesti.

”Haluamme auttaa tätä merkittävää projektia ja sen ihmisiä pääsemään asetettuihin tavoitteisiin. Olemme erittäin otettuja tästä mahdollisuudesta ja luottamuksesta, jota olemme saaneet Länsimetron taholta”, Congridin Myyntipäällikkö Oskar Smeds kertoo.

Tämän kokoluokan projektissa tieto ei voi olla pirstaleisena monessa paikassa.

”Uskomme, että Congrid tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden johtaa projektia tiedolla ja valjastamalla ohjelmistomme näiden satojen ammattilaisten käsiin, lopputuloksesta on syytä odottaa erinomaista”, Smeds jatkaa.