Länsimetro Oy hallitus, päätöskooste 16.3.: Ykkösvaiheen tilannekuvaa ja henkilöstöasioita

Länsimetro Oy:n hallitukselle esiteltiin 16.3. kokouksessa länsimetron ykkösvaiheen käyttöönoton tilannekuvaa. Hanke etenee aikatauluarvion mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin hankkeen päivitetty loppukustannusennuste. Maaliskuun tilanne on, että vuoden 2016 lopulla päivitetty loppukustannusennuste tulee riittämään hankkeen loppuun saattamiseen. Loppukustannusennusteessa on huomioitu mm. varaosatarpeita, ennen liikenteen alkamista tarvittavat kiinteistöpalvelut sekä lisäksi varauduttu yllättäviin menoeriin.

Länsimetron hallitus hyväksyi HKL:n koeajoihin liittyviä kustannuksia. Koejoilla varmistetaan järjestelmän toiminnallisuus ja vaatimustenmukaisuus.

Hallitus merkitsi tiedoksi, että kakkosvaiheen markkinavuoropuhelu rakennusurakoiden hankintaa varten alkaa ensi viikolla urakoitsijoiden kanssa.

Hallitus allekirjoitti Länsimetro Oy:n tilinpäätöksen. Lisäksi tiedotettiin, että hallituksen aiemmin hyväksymät lainojen nostot on toteutettu 13.3.

Hallitukselle esiteltiin, miten länsimetro-organisaatiota on vahvistettu aiemmin esitellyn suunnitelman mukaisesti. Hankkeessa on aloittanut alkuvuodesta riskienhallinnan projekti-insinööri, kaksi rakennuttajapäällikköä ja tiedottaja. Hankkeeseen rekrytoidaan vielä kaksi uutta rakennuttajapäällikköä, arkkitehti ja laatupäällikkö.

Hallitukselle kerrottiin länsimetron nettisivuston uudistumisesta, toimenpiteistä sisäisen viestinnän tehostamiseksi sekä muista kevään viestintäteemoista.

Hallitus käsitteli myös tilaamaansa selvitysraporttia hankkeen kustannuksista ja aikatauluviivästyksestä. Raportin julkistamisen arviointi ja valmistelu jatkuu vielä. Raportista tullaan julkistamaan lakimiesarvion perusteella kaikki mikä voidaan julkistaa aiheuttamatta vahinkoa yhtiölle tai yhtiön omistajille. Raportti esitellään ennen julkistamista yhtiön omistajille.

Hallituksen seuraava kokous on 13.4.2017.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392