Länsimetro Oy:s styrelse, beslutssammanfattning den 16 mars 2017

Situationsbilden för idrifttagningen av första skedet presenterades för Länsimetro Oy:s styrelse vid ett möte 16.3. Projektet framskrider enligt det beräknade tidsschemat.

Projektets uppdaterade slutkostnadsprognos presenterades för styrelsen. Situationen i mars är den, att medlen enligt den i slutet av 2016 uppdaterade slutkostnadsprognosen kommer att räcka för att slutföra projektet. I slutkostnadsprognosen har man bl.a. tagit hänsyn till behovet av reservdelar, fastighetstjänster som kommer att behöva innan trafiken påbörjas och även förberett sig på överraskande utgiftsbelopp.

Länsimetros styrelse godkände de kostnader som är förknippade med HST:s provkörningar. Genom provkörningarna säkerställs systemets funktionalitet och kravöverensstämmelse.

Styrelsen antecknade för kännedom, att andra skedets marknadsdialog med entreprenörer för upphandling av byggentreprenaderna påbörjas i nästa vecka.

Styrelsen undertecknade bokslutet för Länsimetro Oy. Dessutom meddelade man att höjningen av de av styrelsen tidigare godkända lånen har genomförts den 13 mars.

Det presenterades för styrelsen hur västmetro-organisationen har förstärkts enligt den tidigare presenterade planen. Sedan årets början har i projektet börjat en projektingenjör för riskhantering, två byggherrechefer och en informatör. Till projektet rekryteras dessutom två nya byggherrechefer, en arkitekt och en kvalitetschef.

Styrelsen informerades om förnyelsen av västmetrons webbplats, åtgärder för effektivisering av den interna kommunikationen samt andra kommunikationsteman under våren.

Styrelsen behandlade också den av styrelsen beställda utredningsrapporten om projektets kostnader och förseningen i tidsschemat. Bedömningen och beredningen av rapportens publicering pågår fortfarande. Baserat på en juristbedömning kommer man att publicera allt i rapporten som kan publiceras utan att bolaget eller bolagets ägare orsakas någon skada. Före publiceringen presenteras rapporten för bolagets ägare.

Styrelsens nästa möte hålls den 13 april 2017.

 

Ytterligare information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086

Styrelseordförande för Länsimetro Oy, Olli Isotalo, tfn 050 593 3359

Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392