Kooste Länsimetron hallituksen kokouksesta 20.12.2018

Hallitukselle esitettiin Länsimetron kakkosvaiheen Matinkylä-Kivenlahti-osuuden rakentamisen tilanne- ja vuosikatsaus. Rakentaminen on saavuttanut vuodelle 2018 annetut tavoitteet.  Tarkennettu hankesuunnitelma hyväksyttiin, rakennusurakkahankinnat valmistuivat (6 kpl, arvo n. 318 M€), sivu-urakkahankintoja tehtiin 17 kpl, arvo n. 73 M€, toteutussuunnitelmat valmistuivat, noin 13 200 kpl, pääosa rakennusluvista saatiin, louhintatyöt valmistuivat ja rakennustyöt käynnistyivät kaikissa kohteissa. Louhintaurakat alittivat kustannusarvion noin 14 miljoonalla eurolla. Hallitukselle esiteltiin rakentamisen aikaisen suunnittelukustannusten nousu.

Hallitukselle esiteltiin merkittävimmät rakentamisen riskit. Espoonlahden Lippulaiva-hankkeen kehittymistä seurataan tarkoin, sillä Lippulaivan rakentaminen vaikuttaa länsimetron Espoonlahden asemaurakan etenemiseen ja sitä kautta koko hankkeen aikatauluun. Hankkeilla on yhteisiä rakenteita. Hallitukselle esiteltiin rakentamisen aikaisen suunnittelukustannusten nousu.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetron omistamisen Ruoholahti-Matinkylä-osuuden hallinnon ja ylläpidon tilannekatsaus ja vuosikatsaus.  HKL paitsi operoi metroliikennettä myös raportoi Länsimetro Oy:lle radan ja asemien käytöstä ja siihen liittyvistä huolto- ja ylläpitotehtävistä sovitulla tavalla.

Hallitus vahvisti yhtiön talousarvion 2019.

Seuraava kokous on 24.1.2019.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Median yhteydenotot: Viestintäjohtaja Satu Linkola, puh. 046 877 3392