Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 20.12.2018

En status- och årsrapport över byggandet av andra fasens avsnitt mellan Mattby och Stensvik presenterades för styrelsen. Byggprojektet uppnådde samtliga mål för 2018:  Den preciserade projektplanen godkändes, entreprenadupphandlingarna slutfördes (6 st. med ett värde på cirka 318 miljoner euro), 17 sidoentreprenader upphandlades (värde cirka 73 miljoner euro), cirka 13 200 genomförandeplaner slutfördes, merparten av alla bygglov erhölls, schaktningsarbetet slutfördes och byggarbetet påbörjades på alla byggarbetsplatser. Schaktningsentreprenaderna underskred budgeten med cirka 14 miljoner euro. Ökningen av projekteringskostnaderna under byggarbetets gång presenterades för styrelsen.

Byggprojektets största risker presenterades för styrelsen. Lippulaiva-projektet i Esboviken bevakas noggrant, för byggarbetet där påverkar även Esbovikens stationsentreprenad och därmed hela projektets tidtabell. Projekten har vissa gemensamma konstruktioner. Ökningen av projekteringskostnaderna under byggarbetets gång presenterades för styrelsen.

En situations- och årsrapport över Länsimetro Oy:s förvaltning och underhåll som ägare av avsnittet Gräsviken–Mattby presenterades för styrelsen. HST är operatör för metrotrafiken och rapporterar enligt överenskommelse till Länsimetro Oy om banans och stationernas användning samt relaterade service- och underhållsarbeten.

Styrelsen fastställde bolagets budget för 2019.

Nästa möte hålls 24.1.2019.

Mer information:

Länsimetro Oy, verkställande direktör Ville Saksi, tfn 040 823 2086

Länsimetro Oy:s styrelseordförande Olli Isotalo, tfn 050 593 3359

Mediekontakter: Kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392