Soukan aseman rakennusurakka alkaa

Soukan aseman rakennusurakka alkaa elokuussa 2018. Urakan toteuttaa Työyhteenliittymä YIT-ARE RU23 (YIT Rakennus Oy:n ja Are Oy:n työyhteenliittymä).

Urakassa rakennetaan Soukan metroasema, sen tekniset kuilut, kaksi sisäänkäyntiä sekä Soukanväylältä asemalle ulottuva huoltotunneli. Maanalaisten rakennettavien tilojen pinta-ala on noin 20 000 m2. Urakassa valetaan yhteensä lähes 11 000 m3 betonia. Aseman sisäänkäynnit sijoittuvat Soukantorille ja Yläkartanontielle.

Rakennusurakka alkaa työmaatukikohdan perustamisella Soukantien työmaa-alueelle. Aseman rakentaminen aloitetaan laituritason runkotöillä, jotka pitävät sisällään betoniseinien, pilarien ja holvien rakentamisen. Runkotyöt aloitetaan alhaalta päin ja työt etenevät kerroksittain kohti maanpintaa.

Rakentamisen aikana työmaaliikenne kuilujen ja työtunnelien suuaukkojen läheisyydessä lisääntyy. Muutoin rakentaminen ei aiheuta lähiympäristöön merkittäviä muutoksia.

Rakennusvaiheessa hiljaisia töitä voidaan tehdä ympäri vuorokauden, mutta meluisia töitä voidaan tehdä Espoon ympäristökeskuksen meluluvan mukaisesti:

·       arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-18

·       arkipäivisin klo 18-22 sekä arkilauantaisin klo 9-18, kun työstä aiheutuva melutaso on ympäristön asuintiloissa enintään 35 dB

Länsimetron MatinkyläKivenlahti-osuuden rakentamisvaihe ajoittuu vuosille 2019-2021. Koko hankkeessa rakentamisvaiheeseen kuuluu viiden aseman, radan ja Sammalvuoren varikon rakentaminen sekä erilaisten järjestelmien asentaminen. Vuosien 2022-2023 aikana urakat vastaanotetaan urakoitsijoilta sekä tehdään yhteiskäyttökokeet ja viranomaistarkastukset. Vuonna 2023 asemat ja ratalinja luovutetaan operaattorin eli HKL:n käyttöön matkustajaliikenteen aloittamisen valmistelua varten.

Kerromme Soukan rakennusurakasta enemmän asukastilaisuudessa tiistaina 14.8.2018. klo 17.30-19.30 Soukan palvelutalolla (Soukankaari 7). Tervetuloa!

Kuvakooste aseman rakentumisesta. 

Lisätietoja:

Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700

Työmaatukikohdan osoite: Soukantie 14, 02360 ESPOO

Työmaan päivystävä puhelin: 040 829 7938

TYL YIT-ARE RU23 yhteyshenkilö: karo-pekka.lehmusto(at)yit.fi