Byggentreprenaden för Sökö station inleds

Byggentreprenaden för Sökö station inleds i augusti 2018. Entreprenaden utförs av Konsortiet YIT-ARE RU23 (konsortiet YIT Rakennus Oy och Are Oy).

I entreprenaden byggs Sökö metrostation, dess tekniska schakt, två ingångar samt servicetunneln som sträcker sig från Sököleden till stationen. Ytan på de underjordiska utrymmena som byggs är ca 20 000 m2. I entreprenaden gjuts totalt närmare 11 000 m3 betong. Stationens ingångar kommer att vara belägna vid Sökö torg och Övergårdsvägen.

Byggentreprenaden inleds med att grunda en arbetsplatsbas vid Sökövägens byggarbetsplats. Byggandet av stationen inleds med stamarbete på plattformsnivå, vilket omfattar byggandet av betongväggar, pelare och valv. Stamarbeten inleds nerifrån och arbetet framskrider skiktvis mot jordytan.

Medan byggarbetet pågår ökar byggplatstrafiken kring infarterna till schakten och arbetstunnlarna. I övrigt ger byggarbetena inte upphov till betydande förändringar i närmiljön.

Medan byggarbetet pågår kan tysta arbeten utföras dygnet runt, men bullriga arbeten kan utföras såsom fastställts i bullertillståndet från Esbo stads miljöcentral:

  • vardagar från måndag till fredag kl. 7–18
  • vardagar kl. 18–22 och helgfria lördagar kl. 9–18 när arbetets bullernivå uppgår till högst 35 dB i omgivningens bostadsutrymmen

Åren 2019–2021 pågår byggfasen för Västmetrons sträcka mellan Mattby och Stensvik. Det totala byggprojektet omfattar byggandet av fem stationer, bansträckan och Mossbergets depå samt installation av olika slags system. Under åren 2022–2023 mottas entreprenaderna från entreprenörerna. Då utförs även samanvändningstester och myndighetsinspektioner. År 2023 överlämnas stationerna och banlinjen till operatören, det vill säga HST för att inleda arbetet med att få ingång passagerartrafiken.

Vi berättar mer om Sökö byggentreprenad på ett boendemöte tisdagen 14.8.2018 kl. 17.30-19.30 på Sökö servicehus (Sököbågen 7). Välkommen!