Opettajantien kuilutyömaan louhinta alkaa viikolla 33

Opettajantien kuilun rakentaminen jatkuu kuilun varsinaisilla louhintatöillä.
Kuilutyömaa-alue on kesän aikana aidattu ja alueella on tehty maanpäällisiä töitä,
mm. tasauslouhintaa. Viikolla 33 aloitetaan kuilulouhinta. Louhintaräjäytyksistä
ilmoitetaan äänimerkillä. Räjäytyksiä tehdään päivittäin klo 07.00 – 18.00
välisenä aikana. Louhinta päättyy viikolla 34.

Syntynyt louhe kuljetetaan pois klo 16 jälkeen. Kuljettajia on kehoitettu erityiseen
varovaisuuteen ja käyttämään hyvin alhaisia nopeuksia.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:
Työmaan päivystävä puhelin, Destia Oy, puh. 040 637 5377
Projektijohtaja Esa Juhantila Destia Oy, puh. 0400 539 302
Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700