Länsimetron liikenteen alkamisen ajankohta täsmentyy lokakuussa

Länsimetron rakentaminen etenee. Jokaisen aseman välittömässä läheisyydessä Koivusaarta lukuun ottamatta on käynnissä myös muiden toimijoiden rakennushankkeita, jotka jatkuvat vielä metroliikenteen käynnistymisen jälkeen.

Järjestelmien testaukset ja toimintakokeet ovat käynnissä. Viimeinen vaihe on yhteiskoekäyttö. Yhteiskoekäytössä varmistetaan metron turvallisuus ja kaikkien eri järjestelmien toimiminen yhdessä. Aseman lisäksi yhteiskoekäytössä testataan viereisten asemien ja ratalinjan toimintaa kokonaisuutena. Järjestelmien toiminta tarkistetaan useissa erilaisissa kuvitteellisissa poikkeustilanteissa. Erityisesti varmistetaan järjestelmien palautuvuus poikkeustilanteesta takaisin normaalitoimintaan. Testaus kestää useita päiviä. Yhteiskoekäyttöön osallistuvat eri järjestelmien toimittajat, urakoitsijat sekä tarvittaessa myös pelastusviranomaiset. Tilannetta valvotaan paikan päällä sekä Herttoniemen metrovalvomossa, joka valvoo metron toimintaa ja liikennettä.

Liikenteen alkamisen ajankohta täsmentyy lokakuussa, kun testauksista on riittävästi kokemusta

Espoon ja Helsingin pelastuslaitokset hyväksyvät testien perusteella turvallisuusjärjestelmien toimivuuden, minkä jälkeen kaupunkien rakennusvalvontaviranomaiset voivat hyväksyä asemien ja ratatunnelien käyttöönoton. HKL tarkistaa, että metroliikenteen ratatekniset turvalaitejärjestelmät opastimineen ja ilmaisimineen ovat kunnossa. Tämän hetken arvio on, että edellytykset matkustajaliikenteen alkamiselle saavutetaan viimeistään tammikuussa 2017.

HSL päättää matkustajaliikenteen aloittamisesta ja milloin siirrytään liityntäbussijärjestelmään.

Länsimetron rakentaminen kuvina