Schaktningen på schaktarbetsplatsen vid Lärarvägen inleds vecka 33

Byggandet av schaktet vid Lärarvägen fortsätter med de egentliga schaktningsarbetena. Schaktplatsområdet är under sommaren inhägnat och på området har utförts arbeten ovan jord, bland annat utjämningsschaktning. Under vecka 33 inleds grävandet av schaktet. Vi varnar med en ljudsignal för sprängningar vid schaktningen. Sprängningar utförs dagligen kl. 7.00–18.00. Schaktningen slutförs vecka 34.

De schaktmassor som uppstår körs bort efter kl. 16. Chaufförerna har uppmanats att vara särskilt försiktiga och att köra mycket långsamt.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:
Byggarbetsplatsens journummer, Destia Oy, tfn 040 637 5377
Projektchef Esa Juhantila, Destia Oy, tfn 0400 539 302
Länsimetros responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700